Mandibula Kırıkları – Alt Çene Kırıkları

Mandibula Kırıkları – Alt Çene Kırıkları

Alt çene kırıkları yüz kırıkları içerisinde %35-70 arası bir oranla en fazla gözlenen kırık çeşididir. Bu durum alt çene yani mandibulanın önde duran travmaya açık pozisyonu ve destek dokularının zayıf olmasından kaynaklanır. Özellikle 25-30 yaş arası erkeklerde daha sık görülen çene kırıklarının etyolojisinde trafik kazaları, darp, ateşli silah yaralanmaları, yüksekten düşme gibi pekçok faktör rol oynamaktadır.

Mandibula kırıkları lokalizasyonu nasıl farklılık gösterir ?

Alt çene kırıkları en sık olarak bizim corpus mandibula (%29) olarak isimlendirdiğimiz çene gövdesi, kondil (%26) olarak isimlendirdiğimiz çene eklemi bölümü ve hemen peşindende angulus mandibula (%25) diye tanımladığımız çene köşesinde gözlemlenir..

Çene kırıkları niçin önemlidir ?

Alt çene kırıkları ile sıklıkla birlikte görülen maksilla kırıkları yani üst çene kırıkları, burun kırıkları, elmacık kemiği kırıkları hem fonksiyon hemde görünüm açısından önem taşırlar. Bir çene kırığı hastası mutlaka kafa travması açısından incelenmeli, ilk olarak havayolu güvenliği sağlanmalıdır. Akut yaralanmalardaki bu önemin ötesinde alt çenenin yeme, konuşma gibi ağız fonksiyonlarındaki rolü ve estetik görünüm üzerindeki etkileri bu kırıkların tedavisindeki önemi açıklar.

Çene kırıklarını kimler tedavi etmelidir ?

Çene kırıkları kesinlikle çene cerrahisi alanında yoğun bir bilgi birikimi ve tecrübe sahibi olan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlarınca tedavi edilmelidir. Özellikle tıp doktoru dahi olmayan diş hekimliği kökenli sözde çene cerrahları nın baş boyun anatomisi bilgisine sahip olmadıkları, cerrahi nosyonlarının asla bir tıp doktoru heleki bir Plastik Cerrahi Uzmanı kadar olamayacağı unutulmamalıdır. Bir çene kırığı tedavisi için uygulanabilecek çok fazla sayıda yöntem ve teknik mevcuttur bu yöntemleri uygulayabilecek en yetkin kişiler tüm dünyada olduğu gibi Plastik Cerrahlardır. Gerektiğinde kişinin kaval kemiğinden yeni bir çene yapacak beceri ve tekniğe sahip Estetik Cerrahi Uzmanları için çene kırığı ameliyatı son derece olağan ve kolay bir işlemdir.

Çene kırıkları nasıl tedavi edilir ?

Çene kırığının oluş şekli, hastanın sosyoekonomik durumu, kırığın lokalizasyonu gibi pekçok faktöre bağlı olarak kırığın nasıl tedavi edileceğine karar verilmelidir. Bazen sadece bir elastik bandaj uygulaması yeterli olurken, bazen iki çeneyi birbirine bağlama yöntemi olarak tarif edebileceğimiz “intermaksiller fiksasyon”, bazen kırık hatlarına yerleştirilecek titanyum mini plak vida sistemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin gerektiğinde kombinasyonu tercih edilebilir.

Çene kırıklarında alt-üst çenenin kilitlenmesi şartmıdır ?

İntermaksiller fiksasyon dediğimiz yöntemle kırık tedavi edilecekse çene kitlenmesi gereklidir. Genelikle 4 haftalık bir süre uygun olmakla birlikte bu süre bazen daha uzun olabilmektedir. Kırık tedavisi mini plak vida sistemleri ile (AO-ASIF) yapılacaksa genellikle bu çene kilitleme yöntemine gerek kalmadan, çene kemiği titanyum plak vida sistemleriyle onarılır.

Çene kilitlenmesi “intermaksiller fiksasyon” yapılırsa hasta nasıl beslenir ?

Bu durumda hastanın bir pipet yardımıyla ağız boşluğunun yan tarafından sıvı gıdalar ile beslenmesi sağlanır. Tabiki yeterli bir beslenme tam olarak sağlanamayacağı için kişi bu süreçte kilo kaybına uğrayacaktır.

Mini plak vida ile çene kırığı tedavisinde iz kalırmı ?

Çene kırığı lokalizasyonuna ve durumuna göre ağız içinden yapılacak kesilerle tedavi gerçekleşirse herhangibir iz kalmayacaktır. Ancak bazen ağız içinden kırık hatlarına ulaşmak uygun olmayabilir bu durumda çene altı yada arkasına gizlenecek kesilerle kırık hattına ulaşılır, bu kesiler estetik olarak kapatılacağı için izlerin farkedilmesi son derece zordur.

Çene kırıkları ne kadar sürede kaynar ?

Çene kırıkları genellikle 4-6 hafta içerisinde kaynar.

Çene kırıklarında ne gibi olumsuzluklar görülebilir ?

Düşük oranlarda olmakla birlikte uygun tedavi edilemeyen kırıklarda, osteomyelit yani enfeksiyon, yanlış kaynama diyebileceğimiz malunion, kaynamanın olmaması olarak açıklayabileceğimiz nonunion durumları, diş kayıpları, sinir sıkışmaları yada yaralanmaları görülebilir.

iple yüz germe

 

İple Yüz Germe Estetiği – İple Yüz Asma

Günümüzde ameliyatsız estetik uygulamaları oldukça revaçta. Tüm dünyadaki istatistiklere  baktığımızda bu uygulamaların her geçen sene artış trendi gösterdiğini ve literatüre yeni uygulamalar eklendiğini görüyoruz. Bu uygulamalar bazen çok etkili olurken, bazen de etkinliğin gösterilmesi ve ispat edilmesi için bir sürenin geçmesi ve yüksek uygulama sayısına ulaşılması gerekiyor. İple yüz germe, iple yüz askılama yada onun bir versiyonu olan örümcek estetiği denilen işlemlerde uygun hastada kullanıldığı takdirde hastayı memnun edebilen bir yöntem.

iple yüz germe nedir ?

Aslında bu yöntem bugün kabaca 2 temel gruba ayrılır. Bunlardan bir tanesinde eriyen bir ipliğimiz vardır ve bu iplik üzerinde eriyen koniler yada kılçıklar bulunur. Yüzü askılamak istediğiniz vektörlere uygun olarak herbir yüz yarısı için 3-6 arası ip kullanarak asma işlemi yaparsınız. Eriyen iplik askılama işlemi yanısıra bir doku uyarılmasına sebep olarak yüzde sıklaşma sağlar.

İple yüz estetiğinin bir versiyonu olan ve farklı isimlerle popüler olan işlemde ise, çeşitli kalınlıklarda burgulu yada kendiliğinden tırtıklı ince dikişler, hiçbir askılama yapmadan belirli vektörler istikametinde deri altına bir iğne yardımıyla bırakılır. Her bir yüz yarısına ihtiyaca bağlı olarak 20-60 arası ip bırakılması genellikle yeterli olmaktadır. bu iplikler erirken oluşan enflamasyon kollajen sentezini uyarmakta ve kısmen geçici bir cilt sıklaşması sağlanmaktadır.

İple yüz estetiği ağrılı bir işlemmidir ?

iple yüz germe estetiği  yada iple yüz asma; ofis koşullarında yapılabilen uygulamalardır. Yüzünüze uygulanacak uyuşturucu kremler ve özel soğutucular sayesinde son derece konforlu bir süreç sağlanır, ağrı hissedilmez. Uygulama sırasında sterilite koşullarına özen gösterilmesi gerekir.

İşlem sonrası şişme morluk olur mu ?

İple yüz estetiği yada iple yüz asma işlemleri minimal invaziv prosedürler olup, işlem sonrasında morluk görülmesi sık karşılaşılan bir durum değildir. Kısmi bir ödem genellikle olmakla birlikte, soğuk uygulaması ile genellikle 4-6 saat içerisinde şişlikler tamamen geçer.

Hangi hastalar iple yüz germe ve iple yüz asma estetiği için uygundur ?

Genellikle 45 yaş altı, yüzünde ılımlı bir sarkma olan ve beklentisi gerçekçi olan tüm hastalara bu yöntem katkı sağlar. Daha ileri yaştaki hastalarda ise ancak ılımlı beklentiler dahilinde uygulama yapılabilir. Ancak unutulmaması gereken nokta iple yüz germe estetiğinin bir mucize olmadığıdır. Bu noktada işlemden ne beklediğiniz ve işlemin size nasıl bir katkı sağlayacağı Estetik Cerrahınızla çok iyi tartışılmalı ve analiz edilmelidir.

İple yüz estetiği nin kalıcılık süresi nedir ?

İple yüz germe ve iple yüz asma estetiğinin kalıcılığı kişiden kişiye ve uygulamaya bağlı olarak değişim göstermekle birlikte 18-24 aylık bir kalıcılıktan bahsedilebilir.

İple yüz estetiği diğer ameliyatsız estetik yöntemleriyle birlikte kullanilabilir mi ?

İple yüz asma veya iple yüz germe estetiği; dolgu, botoks, kimyasal peeling, mezoterapi, fraksiyonel lazer, radyofrekans gibi tüm diğer estetik yöntemlerle birlikte kullanılabilir. Zaten etkili ve doğru bir tedavi için bu yöntemlerin birlikte kullanılması büyük önem taşımaktadır.

İple yüz germe estetiğini kim yapar ?

Bu işlem yüz anatomisine son derece hakim olan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanları tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde birtakım olumsuz sonuçlarla karşılaşılabilir.  Yüz bölgesi hepimiz için son derece önemlidir ve doktor seçiminde özen gösterilmesi gerekir.

Menu

Şimdi Arayın