@sumeyyenurd ben bir boşbakandan bahsediyorum sizi…

@sumeyyenurd ben bir boşbakandan bahsediyorum sizin kimden bahsettiginiz yada kime yucelik atfettiginiz beni ilgilendirmiyor