@Mayda_Noz korkulariniz çok normal ancak sizinle g…

@Mayda_Noz korkulariniz çok normal ancak sizinle görüşrrek bunlari yenmenizi saglayabiliriz