Yapılan tüm araştırmalar gösteriyor ki, müzik ve d…

Yapılan tüm araştırmalar gösteriyor ki, müzik ve diğer güzel sanatlar ruhu besliyor. Ruhu güzel olanın yüzü de… fb.me/7jzFmCjBj