TV’ye Çok Çıkan En iyi Estetik Cerrah mı?

By 26 Ağustos 2014Genel

1838 yılında Fransız Daguerre ilk fotoğraf görüntüsünü elde ettikten sonra tüm dünyada iletişim içinde biraz reklam/ tanıtım barındıran bir dönüşüm yaşamaya başladı. Artık, satılması istenen bir ürün ya da hizmet en güzel en çekici haliyle fotoğraflanacak ve insanların bilgisine sunulacaktı. Zamanla fotoğraflardan hareketli görüntüler elde etme üzerinde çalışmalar yapıldı ve sinema ardından da televizyon insan yaşıma dâhil oldu. Elbette reklam ya da tanıtım çalışmaları da bu renkli, hareketli perdeye yansıtıldı. 2000’li yılların başları ise reklam dünyasının sosyal medya denilen interaktif mecrayla tanıştığı yıllar oldu.

Sağlık Programları ve Estetik Cerrahlar

Sağlık Programları ve Estetik Cerrahlar

Son yıllarda Y ve Z kuşağı diye adlandırılan 1980 sonrası kuşağın daha çok sosyal medya denilen yeni medyayı takip ederken geleneksel medya yani televizyon, radyo ve gazetelerin de bu kuşaktan önceki kuşaklarca fazlaca takip edildiğini biliyoruz.

Konuya medyanın etkinliği açısından bakıldığında televizyon, ve televizyon reklamları, özellikle tüm gününü ev ortamında geçiren, gündüz kuşaklarını takip eden kitlelerce önemli bir etki gücüne sahip. Reklam ise bir ürün ya da hizmet sunan ve rekabet koşulları içinde varlığını sürdüren her sektör veya iş alanı için gerekliliği tartışmasız bir kaynak. Bu nedenle doğaldır ki, estetik cerrahi alanında hizmet veren hekimler ya da klinikler de reklam yapma ihtiyacı duyarlar ve duymalıdırlar. Ancak çok iyi biliriz ki, çok reklam ya da iyi reklam eşittir iyi hizmet ya da iyi ürün anlamına gelmeye bilir. Bu açıdan bakıldığında insanların genel bir yargıyla özellikle TV programlarında sıkça gördükleri hekimlerin diğerlerine oranla daha başarılı sonuçlar elde edecekleri yönündeki inançları oldukça yanlıştır. Zira bu hekimler ya da konumuz itibariyle estetik cerrahlar, en iyi estetik cerrah oldukları için TV programlarına çağırılıyor değiller. Tv programlarında bir hizmet ya da ürünü tanıtmak bir bedel karşılığında olmaktadır. Bilmek gerekir ki, TV’de gördüğünüz hekimler, televizyon ekranından kitleleri bilgilendirmek gibi önemli bir hizmet veren ancak bu bilgi paylaşımını gerçekleştirmek vesilesiyle kendi mesleki kariyerlerini, kliniklerini ya da mensubu oldukları sağlık kuruluşunu tanıtmaktadırlar. Elbette televizyon kanalları da bahsettiğimiz reklam hizmeti için bir bedel talep etmektedirler.

Özetlemek gerekirse, estetik cerrah seçerken doktorunuzun TV’de, gazete ve dergilerde görünür olmasına, sosyal medyada daha fazla reklam vermiş olmasına, daha çok dergi ve gazetelerde boy göstermesine, sağladığı başarılı reklam kampanyalarıyla popülaritesini arttırmış olmasına odaklanmak yerine hekimlik kariyerine, deneyimlerine, daha önce yaptığı işlerin başarısına ve akademik çalışmalarına odaklanmak sizin için daha sağlıklı seçim yapma şansı sunacaktır.

En iyi estetik cerrah; hastasının taleplerini anlayabilen, o talepleri analiz eden, hastaya özel bir tedavi planı oluşturan ve bu planı uygulayacak beceri ve bilgiye sahip olan estetik cerrahtır. Tabiki tüm bunların yanında estetik cerrahın güzellik anlayışı, estetik görüsüde son derece önemlidir.

Soru sorun

*

Menu