Sultan Sülayman Devrinde Estetik Burun

By 29 Eylül 2014Genel

16.yüzyılda estetik

Sanat tutkunları bilirler, sanat tarihinde 16. Yüzyıl, resim ve heykel sanatında kusursuz insan bedeni ve yüzüne ulaşmak üzere yapılan çalışmaların asrı olmuştur. Bu dönemde yaşamış olan Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafeal, Brunelshki gibi ressam, heykeltıraş ve mimarlar eserlerinde en mükemmel oranların bulunduğu detayları kullanarak Rönesans sanatının mükemmeliyetçi üslubunu yaratmışlardır. Dönemin sanatına damga vuran sanatçıların çoğu aynı zamanda anatomi, fizik, astronomi ve matematik alanlarında da çalışan bilim insanlarıdır. Söz konusu bilim ve sanat adamları, özellikle yüz anatomisini yansıttıkları eserlerde ucu hafif kalkık, yüz ile orantısı mükemmel bir denge içeren burun tasvirleri yapmışlardır. Bu burun imajı bugüne dek uzanan güzellik algısının bir simgesi olmuştur.

Günümüzde kemerli, eğik, ucu düşük, ucu fazla şişkin, kanatları geniş ya da yüzün genel yapısına oran ve biçim olarak uyumsuz burun şekline sahip olan bireylerin çoğu 16. Yüzyıl sanatının topluma öğrettiği oranlardaki burun yapısına kavuşmak üzere estetik operasyonlara yönelmektedir. Çünkü günümüz medyasının dayattığı güzel burun imajı sanılandan çok daha eskilere 16.yüzyıla kadar gitmektedir. Medya, güzel olarak tanımladığı estetik burun yapısının tüm yüzlerde standart olarak olması gerektiği gibi bir etki yaratmakta, aslında Kuzey ırkı denilen yüz anatomisine uygun olan bu burun şekli tüm insanlarda bir güzellik vurgusu olarak aranmaktadır.

Bu konuda bir estetik cerrah olarak benim fikrim, standart bir burun şeklinin tüm insanlara uyarlandığı bir estetik anlayışın anlamsız olduğu yönündedir. Bu nedenle, her yüzün kendine özgü olduğuna ve kendi oranları içinde değerlendirilerek ona uygun estetik değişimlerle güzelleşebileceğine inanıyorum. Bazı hastalarda sadece burun ucuna yapılacak minik bir müdahale yani burun ucu estetiği ameliyatı istenen etkiyi vermeye yetecekken bazılarında kemik sırtının törpülenmesi, burun ucunun kaldırılması, nefes almaya dayalı fonksiyonel ihtiyacın giderilmesi ve hatta burun derisinin kalın dokusuna müdahale edilmesi gibi çok komplike bir ameliyat planı gerekebilir. Bazı hastalarda ise yüzün geneline uyum sağlayacak ve güzel bir profil verecek bir burun için sadece birkaç dakika süren dolgu işlemi yeterli olabilmektedir. Yapılan işlemin hastayı memnun etmesi ve yaşamına keyifli bir özgüven duygusu sunması için önemli olan standart bir burun şeklinin ona uygulanması değil, onun burnunun kendi yüzüne daha uyumlu bir hale getirilmesidir. İşte bu burun estetiği felsefesiyle hastalarımın yüzlerini, yüzlerindeki ifadeleri, güldüklerinde ya da konuştuklarında yüzlerinde beliren mimikleri büyük bir titizlikle gözlemliyorum. Onlara ait olan duygu ifadelerinin kaybolmaması, kendi yüzlerini korurken güzelleşmeleri hassasiyetine büyük önem veriyorum.

Tarihte Estetik Ameliyatlar

Sanat, farklı dönemlerde kendine özgü üsluplar geliştirmiştir. Güzel ya da güzellik kavramı bu sebeple tarih öncesi mağara resimlerinde, Antik Mısır hiyerogliflerinde, Rönesans fresklerinde, 17. Yüzyıl barok resminde, Osmanlı minyatürlerinde ve bugünün podyumlarında birbirinden farklıdır. Dolayısıyla bir estetik cerrah olarak ben, dönemin güzellik anlayışına ters düşmeden ama birebir ona uymak yerine kendine özgü olan güzelliğe ulaşmak için estetik değişimler yaptırmanızı öneririm. Güzellik talepleriniz ancak sizi sizden uzaklaştırmadığında gerçek amacına ulaşır.

Soru sorun

*

Menu