Tag

en iyi estetik doktoru Arşivleri - Serkan Yıldırım Blog

Plastik Cerrah Olmanın Dayanılmaz Cazibesi

By | Genel | Soru Sorulmamış

Estetik uygulamalar ya da estetik ameliyatlar, son yıllarda bilhassa yaygınlaşan ve sıradan vatandaşın da talep etmeye başladığı bir sağlık hizmeti olarak dikkat çekiyor. Birey olarak iyi görünmenin sağladığı sosyal statü, özel yaşamdaki avantajlı iletişim etkisi, kişiler arası ilişkilerdeki baskınlık güdüsü gibi nedenlerle insanlar dış görünüşlerini 90’lı yılardan sonra çok daha fazla önemsemeye başladılar. Elbette küçük bir dolgu uygulaması, sadece bir burun estetiği ameliyatı, göbek yağlarının alınması ya da birkaç dakikalık bir dudak dolgusuyla daha çekici görünmenin, daha iyi hissetmenin ve daha güçlü ilişkiler kurmanın cazibesi dayanılmaz. Ancak ilginç olan söz konusu alanın cazibesinin iki yönlü olması. Çünkü çok talep gören ve giderek popülaritesi artan estetik cerrahinin hekimler arasında da dayanılmaz bir cazibesi var. Üstelik son derece keyifli görünen bu popülarite, hastalar için çok tehlikeli olabiliyor. Zira uzmanlık alanı Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi olmayan hekimler, malesef bu ünvanları kullanarak hastaları aldatıyori bu konuda kendilerini yetkin görebiliyorlar ancak yapılan uygulamaların sonuçları estetik biliminin ulaştığı bilgi seviyesinden ve Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlarının sahip olduğu estetik sezgisinden uzak olabiliyor. Sonuçta bu hastaların uğradığı zararları düzeltmek yine bizlere kalıyor ancak bu her zaman o kadar kolay olmuyor elbette.

Hekimlerin Estetik Cerrahiye Olan İlgisi

Hekim olmak, dünyanın her yerinde ve her dönem toplumlar için çok değerli olmuş ve saygı duyulan bir meslek olagelmiştir. Ancak özellikle 2000’li yıllarda tüm dünyayı saran bireysel görünüşe önem verme ekolü estetik cerrahi alanının yıldızının parlamasına etki etmiştir. Bununla beraber estetik cerrahinin, diğer sağlık hizmetlerinden farklı olarak sanat, toplum, psikoloji, sosyoloji, estetik bilimi ve hatta sanat tarihi gibi farklı disiplinlerle olan yakın ilişkisi daha doğrusu başka ilgi alanlarından beslenmesi onu hekimler arasında da çok popüler bir alan kılar. Estetik cerrahinin hekimler arasındaki söz konusu dayanılmaz cazibesi, özellikle ülkemizde, uzmanlık alanı plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi olmayan bazı doktorların bu konuda hizmet verebileceklerini düşünmelerine, bu konuda girişimlerde bulunmalarına, hatta malesef ünvan hırsızlığı yapmalarına neden oluyor. Oysa resmi olarak da belirtildiği üzere ve ayrıca meslek ahlakı açısından, uygulamaların sonuçlarının hastada yaratacağı etkiler göz önüne alındığında uzmanlık alanı estetik cerrahi olmayan hekimlerin bu konuda müdahalede bulunmaktan kaçınmaları gerekir. Bilindiği üzere bir hekim, yıllar süren uzmanlık eğitimi süresince sağlık hizmetinin bir alanında uzmanlaşmaktadır. Söz konusu konuya dair makaleler okumakta, söz konusu alanda gözlemler yapmakta, yine bu alanda çalışmalar yaparak mezun olmaktadır. Öyle ise uzmanlık alanı Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi olmayan bir hekimin sağlayacağı estetik uygulama ile uzmanlık alanı Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi olan bir hekimin sağlayacağı sonuç aynı olmayacaktır.

Estetik Cerrah Olmayan Doktorlar Estetik Ameliyat Yapabilir mi?

Plastik cerrah olmanın hekimler arasındaki cazibesi, hastaların tüm yaşamlarını, bireysel ilişkilerini ve iletişimlerini etkileyecek olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Kulak burun boğaz alanında uzman olan bir hekimin yaptığı burun estetiği fonksiyonel olarak amacına ulaşan bir burun sunsa da estetik açıdan hiç istenmeyen bir sonuç verebiliyor. Yada bir KBB uzmanı size kendini “Fasyal Plastik Cerrah” olarak tanıtıp, bir yüz germe estetiği yada göz kapağı estetiği yapmaya ikna edebiliyor, oysaki bu ünvanın gerçek olmadığını bilmeyen hasta gerçekte çok tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalmış oluyor. Benzer şekilde botoks, dolgu, liposuction gibi uygulamaları yapan ancak aslında Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah olmayan hekimler de var. Estetik cerrahi sadece anatomi, sağlık, tedavi ve cerrahi bilgisini içermekle kalmayan, estetik bir bakış açısına ulaşma yönünde yapılan çalışmalar, estetik bir göz için alıştırmalar gerektiren özel bir alandır. Estetik olgusunun göreceli ve ölçümlenmesi zor yapısına rağmen estetik cerrahi kesin olarak bir bilimdir ve ancak bu konuda uzman olan ve uzun yıllar bu konuda eğitim alan kişilerce yani Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlarınca uygulanabilir.

Estetik Ameliyat Öncesi Ön Muayenede Neler Oluyor?

By | Genel | Soru Sorulmamış

Estetik Ameliyat Öncesi

Estetik ameliyatlar hastaların çeşitli sebeplerle kendilerinde yapmak istedikleri fiziksel ve dolaylı olarak da sosyal değişikliklerin sonucudur. Genellikle çok görünür sebeplere dayanan güzelleşme arzusu bazen de kişinin takıntılarının sonucu olabilir. Bu nedenledir ki estetik cerrahlar, hastaların duygularını, içinde bulundukları ruh halini, söz konusu taleplerinin kabul edilebilirliğini gözetmek zorundadırlar. İşte tam da burada hem hastanın duygularını anlamak, hem yapılacak uygulama ile ilgili gözlem yapmak hem de hastanın taleplerini kavramak için ön muayene büyük önem taşır.

Hasta hekim iletişiminin de ilk aşaması olan ön muayene sırasında estetik cerrah, hekim olma sorumluluğuyla önce hastanın söz konusu talebinin geçerliliğini sorgular. Ardından talebin uygulanabilirliğini gözeterek bir operasyon planı sunmak üzere hastanın talebini beklentisini net olarak anlamaya çalışır. Estetik ameliyat öncesi ön muayenede, hasta kendisini hekime ifade ederken hekim de hastanın kendisini en çok mutlu edecek sonuca ulaşması için en yeterli ameliyat ya da uygulama üzerinde düşünür. Hastaya yapılacak işlem hakkında detaylı bilginin verilmesinin ardından ön muayene diğer adıyla ön görüşme tamamlanır.

Sonuç olarak söylemek gerekir ki; Hastalar bedenleri kendilerine ait olsa da ve bendeleri üzerinde istedikleri hakka sahip olsalar da fiziksel açıdan talep ettikleri her müdahale kabul edilir olmayabilir. Bunun yanı sıra ihtiyaç duydukları estetik değişim için düşündükleri işlem her zaman doğru olmayabilir. Örneğin burun ucu estetiğiyle istediği sonuca ulaşabileceğini düşünen bir hastanın aslında ancak komplike bir burun ameliyatıyla etkili sonuç elde edebileceğini anlaması için estetik cerrahıyla ön görüşme yapması çok önemlidir.

 

TV’ye Çok Çıkan En iyi Estetik Cerrah mı?

By | Genel | Soru Sorulmamış

1838 yılında Fransız Daguerre ilk fotoğraf görüntüsünü elde ettikten sonra tüm dünyada iletişim içinde biraz reklam/ tanıtım barındıran bir dönüşüm yaşamaya başladı. Artık, satılması istenen bir ürün ya da hizmet en güzel en çekici haliyle fotoğraflanacak ve insanların bilgisine sunulacaktı. Zamanla fotoğraflardan hareketli görüntüler elde etme üzerinde çalışmalar yapıldı ve sinema ardından da televizyon insan yaşıma dâhil oldu. Elbette reklam ya da tanıtım çalışmaları da bu renkli, hareketli perdeye yansıtıldı. 2000’li yılların başları ise reklam dünyasının sosyal medya denilen interaktif mecrayla tanıştığı yıllar oldu.

Sağlık Programları ve Estetik Cerrahlar

Sağlık Programları ve Estetik Cerrahlar

Son yıllarda Y ve Z kuşağı diye adlandırılan 1980 sonrası kuşağın daha çok sosyal medya denilen yeni medyayı takip ederken geleneksel medya yani televizyon, radyo ve gazetelerin de bu kuşaktan önceki kuşaklarca fazlaca takip edildiğini biliyoruz.

Konuya medyanın etkinliği açısından bakıldığında televizyon, ve televizyon reklamları, özellikle tüm gününü ev ortamında geçiren, gündüz kuşaklarını takip eden kitlelerce önemli bir etki gücüne sahip. Reklam ise bir ürün ya da hizmet sunan ve rekabet koşulları içinde varlığını sürdüren her sektör veya iş alanı için gerekliliği tartışmasız bir kaynak. Bu nedenle doğaldır ki, estetik cerrahi alanında hizmet veren hekimler ya da klinikler de reklam yapma ihtiyacı duyarlar ve duymalıdırlar. Ancak çok iyi biliriz ki, çok reklam ya da iyi reklam eşittir iyi hizmet ya da iyi ürün anlamına gelmeye bilir. Bu açıdan bakıldığında insanların genel bir yargıyla özellikle TV programlarında sıkça gördükleri hekimlerin diğerlerine oranla daha başarılı sonuçlar elde edecekleri yönündeki inançları oldukça yanlıştır. Zira bu hekimler ya da konumuz itibariyle estetik cerrahlar, en iyi estetik cerrah oldukları için TV programlarına çağırılıyor değiller. Tv programlarında bir hizmet ya da ürünü tanıtmak bir bedel karşılığında olmaktadır. Bilmek gerekir ki, TV’de gördüğünüz hekimler, televizyon ekranından kitleleri bilgilendirmek gibi önemli bir hizmet veren ancak bu bilgi paylaşımını gerçekleştirmek vesilesiyle kendi mesleki kariyerlerini, kliniklerini ya da mensubu oldukları sağlık kuruluşunu tanıtmaktadırlar. Elbette televizyon kanalları da bahsettiğimiz reklam hizmeti için bir bedel talep etmektedirler.

Özetlemek gerekirse, estetik cerrah seçerken doktorunuzun TV’de, gazete ve dergilerde görünür olmasına, sosyal medyada daha fazla reklam vermiş olmasına, daha çok dergi ve gazetelerde boy göstermesine, sağladığı başarılı reklam kampanyalarıyla popülaritesini arttırmış olmasına odaklanmak yerine hekimlik kariyerine, deneyimlerine, daha önce yaptığı işlerin başarısına ve akademik çalışmalarına odaklanmak sizin için daha sağlıklı seçim yapma şansı sunacaktır.

En iyi estetik cerrah; hastasının taleplerini anlayabilen, o talepleri analiz eden, hastaya özel bir tedavi planı oluşturan ve bu planı uygulayacak beceri ve bilgiye sahip olan estetik cerrahtır. Tabiki tüm bunların yanında estetik cerrahın güzellik anlayışı, estetik görüsüde son derece önemlidir.

Estetik Cerrahi ve Tarihsel Gelişimi

By | Genel | Soru Sorulmamış

 

İnsan vücudunda doğuştan olan deformasyonları, kazalarla ya da hastalıklar sonucu oluşan görsel bozuklukları, bireylerin kusursuz oranlara sahip olma arzusunda yatan estetik arayışlarını karşılamak üzere çalışan estetik ve plastik cerrahinin yıllar içindeki gelişimi oldukça şaşırtıcıdır. Bugün daha güzel olmak ya da mevcut deformasyonları gidermek için estetik cerrahlara başvuran hastalar bazı estetik sorunlar için sadece birkaç dakikada bile çözüme ulaşabiliyorlar. Peki, tıp biliminin makyaj odası estetik ve plastik cerrahi alanındaki gelişmelerin evrimi nasıl bir seyir izledi?

Güzellikle ve içindeki “plastik” sözcüğünden de anlaşılacağı üzere güzel sanatlarla da yakinen ilişkisi olan estetik cerrahi tıp dalının tam adı Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahidir. Söz konusu tıp uzmanlık alanın içinde “plastik” yani şekil verme, “rekonstrüktif” yani yeniden yapılandırma ve “estetik” yani güzellik bilimi vardır.

Tıp tarihi biraz karıştırıldığında estetik ameliyatların bugün ulaştığı memnun edici sonuçların geçmiş yıllar boyunca yapılan çalışmalara, deneme yanılma yöntemiyle ulaşılan sonuçlara dayalı olduğu görülür. Bilinmektedir ki özellikle 1. Ve 2. Dünya Savaşı yıllarında yaralı genç askerlere yüzlerindeki korkunç tahribatlara karşın yeni bir yaşam sunabilmek, Almanya Nazizmi döneminde olduğu gibi savaş esirleri üzerinde deneyler yapmak gibi adımlar bugünkü estetik cerrahi biliminin ilk adımları oldu.

Tarih kitapları, modern plastik cerrahinin öncüsü sayılan Dr. Jacgues Joseph’in burun şekillerindeki asimetriyi düzelterek onlarca Yahudi’yi Alman nazizminden kurtardığını anlatır. Dr. Joseph yaptığı burun ameliyatlarıyla estetik cerrahi biliminde önemli bir kilometre taşı olsa da arkeologlara göre aslında burun estetiğinin tarihi milattan öncelere kadar uzanıyor. Estetik cerrahi konusunda en erken tarihli bilgilere ünlü Ebers Papürüsü’nde rastlıyoruz. Antik mısırda zina suçu işleyen kadın ve erkeklerin burunlarının kesilmesi nedeniyle sonrasında bir tamirat söz konusu oluyordu. Söz konusu yeniden yapılandırma işlemi Ebers Papürüslerinde detaylı olarak anlatılmaktadır.

Edwin Smith Papürüsü

Edwin Smith Papürüsü

Yine milattan önce 1600’lü yıllara tarihlenen ve kendisini kataloglayan kişinin adıyla anılan Edwin Smith Papürüsü’nde de yüzdeki tahribatların, çene ve burun kırıklarının estetik yapılanmasından bahsedilir.

1597 yılında ise Gaspare Tagliacozzi, kol dokusuyla burun ameliyatı yapmış ve Batı dünyasında estetik cerrahinin yolunu açmıştır. Estetik denilince sanat, sanat denilince resim sanatı ve resim sanatı tarihi denilince de akla Leonardo da Vinci gelir. Davinci, iyi bir ressam olduğu kadar hatta daha fazla bilim adamıdır. Altın oran denilen tarifi yaparak bugün ki estetik anlayışının temelini atmış, anatomi üzerine önemli çalışmalar yapmıştır.

Leonardo da Vinci'nin altın oran eskizi

Leonardo da Vinci’nin altın oran eskizi

Savaşların tüm dünyada adeta bir nesli yok ettiği 1900’lerin ilk yarısında savaş yaralıları için çalışan tıp bilimi estetik rekonstüriktif ve plastik cerrahi alanında önemli bir yol aldı.

Prof. Dr. Halit Ziya Konuralp

Prof. Dr. Halit Ziya Konuralp

Türkiye’de ilk Estetik Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi Kürsüsü 1958 yılında Dr. Halit Ziya Konuralp tarafından kurulmuştur. 1975 yılında profesör olan Konuralp, Türkiye’deki ilk estetik ameliyatı da yapan hekimdir.

Menu