Tedavisi

Jinekomasti Kader Değildir: İzsiz Jinekomasti Tedavisi

Erkeklerin çeşitli sebeplerle göğüslerinin kadınsı bir biçimde büyük olmaları durumuna erkeklerde büyümesi veya jinekomasti denir. Hormonsal, kilo veya başka nedenlerle ortaya çıkan ve bir çok erkeğin günlük yaşamında ve sosyal hayatında ciddi olumsuz etkileri olan için estetik cerrahi çözümler sunulabiliyor. problemi yaşayan erkeklerin öncelikle söz konusu meme büyümesi durumunun nedeni hakkında bilgi edinmek üzere muayene olmaları öneriliyor. Ardından jinekomasti ile kabuslarından kurtulmaları çok kolay.

Jinekomasti sebebi ne olursa olsun, doğal olarak bir erkeğin psikolojisini olumsuz yönde etkileyen estetik problemlerden biridir. Jinekomasti nedeniyle yazın plajlara gidemeyen, spor salonlarında rahat hareket edemeyen, sosyal hayatında, arkadaş çevresinde sıkıntı yaşayan, hatta cinsel hayatıyla ilgili çekinceleri olan birey sayısı çok fazladır.

Bu kimseler çoğu zaman kıyafet seçimlerinde özgürce hareket edememekten, çevrelerinde alay konusu olmaktan yakınırlar. Maalesef bu bireylerin pek çoğu bu durumun estetik plastik cerrahi tarafından düzeltilebileceğinden habersizdir.

Jinekomasti neden olur ?

Jinekomasti oluşumuna sebep olan durum genellikle hormon seviyelerindeki değişim ve hormon-reseptör mekanizmalarındaki bir takım bozukluklar olarak tanımlanabilir. Bu sebeple karaciğer yetmezliği, testis tümörleri, hipofiz adenomları gibi birtakım hastalıkların neden olduğu hormon seviyesi bozukluklarına bağlı gelişen jinekomastiye “patolojik jinekomasti” diyoruz. Bunun dışında özellikle yenidoğan, ergenlik ve yaşlılık dönemlerinde olağan hormon seviyesi değişimlerine bağlı olarak oluşan jinekomastiyi ise “fizyolojik jinekomasti” olarak adlandırıyoruz. Ensık gördüğümüz jinekomasti şekli ise herhangibir hastalık olmaksızın ortaya çıkan ve nedeni tam olarak bilinemeyen jinekomasti ki biz bu durumu “idyopatik jinekomasti” olarak adlandırıyoruz. Sonuç olarak jinekomastiye sebep olan durum genellikle tam olarak bilinemeyen birçok faktörden kaynaklanmakla beraber, hormon-reseptör mekanizmasındaki bir değişiklikten kaynaklanır. Tanı koyma sırasında önemli olan hikaye ve tetkiklerden yola çıkarak jinekomastinin “patolojik jinekomasti” olmadığını ortaya koymaktır.

Hangi tetkikler Jinekomasti tanısı için gereklidir?

Göğüslerinde büyüme şikâyeti ile bizlere başvuran bir jinekomasti hastasından ayrıntılı bir hikâye alınıp fizik muayene yapıldıktan sonra, hastanın yukarıda belirttiğimiz hangi gruba girdiği büyük oranda tespit edilmiş olur. Bundan sonraki aşamada ise göğüslerin bir ultrasonografik incelemesi ve altta yatan bir patoloji olduğu düşünülüyor ise buna yönelik kan tetkikleri ve görüntüleme yöntemlerine başvurularak durum netleştirilir. Ancak vakaların çok büyük bir kısmında jinekomasti sebebi olan bir hastalığın yada patolojinin bulunamaması nedeniyle yani vakalrın %70 nin “idyopatik jinekomasti” olması nedeniyle, ultrasonografi ve operasyona yönelik kan tetkikleri dışında bir tarama programına gerek kalmamaktadır.

Jinekomasti günümüzde nasıl tedavi edilir?

Sebebe yönelik bu incelemelerden sonra tedavi aşamasına geçilir ki, bugün için jinekomastinin cerrahi yöntemler dışında bilinen etkin bir tedavisi yoktur.

Yani sebep ne olursa olsun jinekomasti cerrahi yöntemlerle tedavi edilir. Kullanılacak olan cerrahi tedavi yöntemi jinekomastinin derecesine ve tipine göre farklılık gösterir.

İleri evre Jinekomasti tedavisi için dahi sadece liposuction veya lazer liposuction ile çok başarılı sonuçlar elde edildiğini hatırlattıktan sonra sıklıkla kullanılan 3 temel tedavi yönteminden bahsedebiliriz.

1- Eksizyonel (doku çıkarılması) yöntemler: Bu yöntemde meme başının etrafındaki koyu bölge sınırından yapılacak yarım ay yada daire şeklindeki bir kesiden girilerek fazlalık olan meme dokusu alınmakta, gerektiğinde deri parçasıda çıkarılabilmektedir.

Özellikle meme dokusundan zengin olan sert doku tipindeki jinekomastilerde tercih edilen bir yöntemdir. En önemli dezavantajı, meme başının etrafında belirsiz kişinin biyoloik özeeliklerine ve deri rengine göre değişen belirginlikte iz bırakmasıdır ve iyileşme sürecinin uzun olmasıdır.

2- Lipossakşın (yağ emme): Bu yöntemde fazlalık olan meme dokusu sadece 1-2mm’lik kesilerden doku içine sokulan ince borular yardımıyla boşaltılır. Daha çok yağ dokusundan zengin tipteki memelerde etkin bir yöntemdir ancak günümüzde ultrasonik ve lazer liposuction yöntemleri ile her türlü meme dokusunda bu yöntemi rahatlıkla ve çok yüksek başarı oranları ile kullanmaktayım.

nın en önemli avantajı sadece milimetrik boyutta farkedilmesi kolay olmayan iz bırakması ve fazla cilt dokusunun kendini toplamasını sağlamasıdır. İşlem lokal anestezi altında ve sedasyonla gerçekleştirilebilir ve hastanede yatış gerektirmez, iyileşme süreci çok daha konforlu ve kısadır.

Kullanılan özel kanüller sayesinde diğer yöntemlere gerek kalmadan Jinekomasti ameliyatlarının tamamında sadece liposakşın ile çok başarılı sonuçlar elde ettiğimizi tekrar hatırlatmak isterim.

3- Liposuction ve eksizyonel yöntemin birlikte kullanılması: Bazen sınırlı sayıda hastada her iki yöntemi birlikte kullanmamız gerekmektedir. Özellikle ileri evrede ve ileri yaştaki hastalarda aşırı sarkmış cilt dokusunu toparlamak için kombine yönteme ihtiyaç duyulur. Hatta bu hastalardan deri ile birlikte yapılan eksizyonlar ve meme başının greft (deri yaması) haline getirilerek taşınması yöntemi neredeyse tek çözümdür. Bu durumda deformitesine bağlı olarak değişen uzunlukta yara izi kalması kaçınılmazdır. Ancak sonuçta kadınsı meme görünümünden mutlak olarak kurtulmuş olunur.

Jinekomasti sonrası iyileşme süreci nasıldır?

Yukarıda belirttiğim üzere, jinekomasti operasyonlarının tamamında liposuction yada lazer liposuction yöntemini tercih ediyorum. Dolayısıyla liposuction sonrası iyileşme sürecinden bahsetmek yerinde olacaktır. İşlemden birkaç saat sonra bölgenizde bir bandaj yada stretch atlet ile birlikte sizi evinize gönderiyoruz, normal günlük yaşantınıza dair her hangi bir kısıtlama getirmiyoruz.

Çoğu hastamın jinekomasti tedavisi sonrası ertesi gün işine başlayabildiğini özellikle vurgulamak isterim. Bununla beraber ilk bir hafta içinde hafif morluklar ve biraz şişlik olabileceğini hatırlatmakta fayda var.

Jinekomasti tedavisi sonrası 7. günde ilk kontrolünüzü yapıyoruz, 3-4 hafta daha elastiki bir atlet kullanmanızı öneriyoruz. Sauna ve buhar banyolarından, yüzme, barfiks gibi egzersizlerden 2 hafta süreyle uzak durmanızı istiyoruz.

Jinekomasti estetik ameliyatı sonrasındaki 1. haftada şişliklerinizin %70’i, 1. ayda şişliklerinizin %90’ı ortadan kalkmış olacak, ancak sonucun tam olarak ortaya çıkması için yaklaşık 3-6 aylık bir süreç gerekecektir, bu dönemde tüm şişlikler inecek, deri kendini toplayacak ve göğüsleriniz normal bir erkek memesi görünümüne kavuşacaktır.

Jinekomasti  sonrası artık kıyafet seçimindeki problemler, arkadaşlar arasında alay konusu olmak veya cinsel hayatla ilgili kaygı duymak gibi sıkıntıların tamamından kurtulmuş olacaksınız.

Göğüs estetiği ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.