Boyun Germe

Yaşlanma ile birlikte yüzde baş-boyun bölgesinde meydana gelen değişimlerden göze çarpan önemli bir kısmını, çene altı ve boyun bölgesindeki deformiteler oluşturur.

Bazen yaşlanmadan alakasız bir biçimde, genetik miras ve vücut karakteristiklerine bağlı olarak, güzel bir boyun görünümüne engel olan deformiteler görülebilir.

Bu deformiteleri, kabaca çene altında yağ toplanması, sarkma, çene-boyun arasındaki açının bozulması, boyun derisinde kırışıklıklar oluşması ve çene altından boyun bölgesine uzanan bantlar oluşması şeklinde tanımlayabiliriz.

Boyun germe ile bu deformiteler nasıl düzeltilmektedir?

Bahsedilen deformiteleri düzeltmek için kullanabileceğimiz pek çok yöntem mevcut. Bu yöntemleri enjeksiyonu, iple boyun estetiği, liposakşın, çene altından yapılacak kesi ile boyun germe estetiği, önü ve arkasından yapılacak kesi ile boyun germe şeklinde sıralayabiliriz.

Problemle ilgili tüm değerlendirmeler dikkatlice yapılmalı ve boyun gıdı estetiğinde kullanılacak yöntem veya yöntemler planlanmalıdır.

Boyun germe estetiğinde yapılan işlemler nelerdir?

Boyun germe estetiğinde deformiteye uygun olarak deri ve derialtı yağ dokusu kırışıklık ve fazlalığı giderilir. Deri altı kas dokusu gerginleştirilerek bantların görünümü ortadan kaldırılır. Eğer varsa kas altı yağ dokusu tıraşlanır. Bu işlem ile aynı zamanda çene-boyun açısı estetik açıdan uygun duruma getirilmiş olur. gerekirse çene altı tükrük bezi ve boyun bölgesi kas dokusundan kısmi doku çıkarımı yapılır.

Boyun germe için en uygun yöntem hangisidir?

Detaylı bir muayene ve sizin talepleriniz değerlendirildikten sonra, sizin için en uygun prosedüre birlikte karar verilecektir. Bazen bu prosedürlerin birlikte kullanılması da söz konusu olabilmektedir.

Örneğin deri kırışıklığı ve fazlası olmayan ancak boyun bölgesinde bantlardan şikayetçi olan, bir hastada çene altından yapılacak küçük bir kesi ile boyun estetiği yapılması yeterli olacaktır. Diğer taraftan eğer ciddi bir deri fazlalığı mevcutsa arkası kesiyle girilerek boyun germe işlemi tamamlanmalı ve fazla deri çıkarılmalıdır.

Boyun germe estetiği ile birlikte mi yapılmalıdır?

Boyun germe estetiği başlı başına ayrı bir prosedür olarak uygulanabileceği gibi, işleminin bir parçası şeklinde eş zamanlı olarak da uygulanabilir.

Sadece liposakşın ile boyun gıdı estetiği yapılabilir mi?

Orta yaş grubunda veya yaştan alakasız olarak gıdı bölgesinde cilt altı dokuda yağ birikimi olan ve cilt sarkması ileri derecede olmayan kimselerde, sadece 2mm lik kesilerden yapılacak liposakşın işlemi ile güzel bir boyun görünümü elde edilmesi mümkündür.

Boyun germe estetiği dönem nasıldır?

Boyun germe estetiği için yapılacak prosedürler hastalar tarafından oldukça kolay tolere edilmektedir. Toparlanma süreci işleme göre değişmekle birlikte olası şişlik ve morluklar 1 hafta içerisinde büyük oranda düzelmektedir.

Ancak yüz bölgesindeki diğer işlemlerde ve prosedüründe olduğu gibi, ödemin tam olarak inmesi bazen haftalar ve aylar sürebilmektedYüz estetiği