Profil Estetiği: Orantılı Güzellik

 

Yüz estetiği ya da yüzdeki her hangi bir noktaya yapılan estetik uygulama ve ameliyatlarda tüm estetik amaçlar ve sonuçlar göreceli olsa da kesin olan bir şey vardır ki; yüz bir bütün olarak değerlendirilmelidir. İşte tam da bu noktada profil estetiği kavramı gündeme geliyor. Özellikle burun ameliyatlarında çok daha fazla önem kazanan profil estetiği, hem hekimin hem de hastanın bilgi sahibi olması gereken bir konu olarak da dikkat çekiyor.

Profiloplasti yada profil estetiği dediğimiz zaman adından da anlaşılacağı üzere profil görünümünün estetik açıdan iyileştirilmesi ve daha estetik, orantılı bir profil görünümü elde edilmesi amaçlanır. Bütünsel estetik cerrahi uygulamaları içerisinde önemli bir yer tutan profil plasti ya da profil estetiğinde alın, burun, dudak, çene ve boyun yapılarının birbirleriyle uyumunun sağlanması önemlidir.

 

Burun estetiği yaptırdım ancak istediğim sonucu alamadım?

 

Bazen başarılı bir burun estetiği işlemi yapılmış olmasına karşın, hastaların bu ameliyattan istedikleri sonucu alamadıklarından yakındıklarını görürüz. Buradaki temel problem çoğunlukla yüze bütünsel bir yaklaşımın gözden kaçırılması sonucu sadece burun estetiğine odaklanarak hastanın yalnış yönlendirilmesinden kaynaklanır. Oysaki çene ucuna yapılacak bir girişim yada dudak, gıdı bölgesine uygulanacak bir estetik müdahaleyle burun estetiği operasyonundan elde edilecek sonucun mükemmel olması kaçınılmazdır. burada en büyük görev değerlendirmeyi yapan estetik cerrahi uzmanına düşmektedir.

 

Profil estetiği yada profil plasti için hangi yapılar değerlendirilir?

Profil görünümünün iyileştirilmesi ve orantılı bir güzellik elde edilmesi için değerlendirilmesi gereken yapılar şunlardır.

-Alın yüksekliği ve saç çizgisi

-Alın burun ilişkisi

-Burun dudak ilişkisi

-Üst dudak alt dudak ilişkisi

-Üst çene alt çene oranı

-Çene ucunun pozisyonu

-Gıdı bölgesi

-Boyun-çene açısı

Profil estetiği için yapılacak işlemler nelerdir?

Profil estetiği için yukarıda bahsettiğimiz tüm yapılar değerlendirildikten sonra, ihtiyaca göre yapılan planlamaya uygun olarak. Burun estetiği, dudak estetiği, , gıdı estetiği, boyun estetiği uygulamalarından bir yada birkaçı kombine olarak veya ayrı operasyonlar olarak gerçekleştirilebilir.

Profil estetiği mutlaka cerrahi yöntemler ile yapılmak zorunda mıdır?

Ameliyatsız estetik uygulamaları ile profil estetiği ne yönelik düzeltmeler yapılabilir. Elbette bu işlemlerin sonucu 12-18 ay süren geçici sonuçlardır. Ancak bazen hastaların ameliyat çekinceleri veya olası bir ameliyat öncesinde elde edilecek sonucu görmek istemelerinden dolayı geçici ile bu işlemler gerçekleştirilebilir.

ile profilplasti için neler yapılabilir?

Burun alın ilişkisinde düzeltmeler, dolguyla burun estetiği, dudak dolgunlaştırma ve dolguyla dudak estetiği, dolguyla işlemleri yapılabilir.

Profilplasti için boyun bölgesinde yapılacak estetik operasyonlar nelerdir?

Boyun bölgesinde özelllikle gıdı estetiği ile uygun hastada gıdı bölgesine yapılacak yada ile çok iyi bir boyun görünümü elde edilmektedir. Daha ileri yaş daki hasta grubunda ise, boyundaki bantların ve boyun çene açısının ortaya çıkarılması için boyun germe estetiği yapılmaktadır.

Profilplasti için yapılan çene estetiği işlemleri nelerdir?

İhtiyaca ve yapılan değerlendirmelere uygun olarak çene estetiği ile çene ucunun büyütülmesi yada küçültülmesi, öne veya geriye alınması işlemleri yapılır. ile çene ucunun ileri alınması yada büyütülmesi için silikon yada medpor implantlar, kemik greftleri, yağ enjeksiyonları yada çene ucu kemiğinin öne kaydırılması yapılan uygulamalar arsındadır. Çene ucunu küçültmek yada geri almak için ise çene ucu törpüsü yada bir kemik segmentini çıkarmak gibi işlemler uygulanır.

Profil estetiği için dudak estetiğine yönelik yapılan işlemler nelerdir?

Dudak mesafesinin kısaltılması, üst dudak ve/veya alt , dudak mukaozası ilerletme veya dolguyla işlemleri yapılan analizlere uygun olarak planlanmaktadır.

Alın bölgesinde profil estetiği için neler yapılabilir?

Kaş dış kenarı pozisyonunun değiştirilmesi, alın burun açısının düzeltilmesi, alın geride ise kemik tozu yada yağ enjeksiyonları ile alın çıkıntısının kuvvetlendirilmesi, alın kemiği çıkıntılı ise alın törpüsü gibi estetik cerrahi girişimleri profilplasti için alın bölgesinde uyguladığımız prosedürler arasındadır.

Profil estetiği uygulaması genel anestezi altında yapılmak zorundamıdır?

Profilplasti yapılacak uygulamalara ve hastanın tercihine bağlı olarak genel anestezi veya lokal anestezi altında yapılabilir.

Profil estetiği sonrasında toparlanma zamanı nedir?

Yapılacak işleme göre değişkenlik gösterir. uygulamalarında 15-20 dk’lık bir süreç sonrası normal hayata devam edilirken, cerrahi işlemlerden sonra ise işleme göre 2-3 gün ile 7-10 gün arasında değişen süreler söz konusudur.