Bildiğiniz gibi fiyatları konusunda piyasada tam bir kargaşa mevcuttur. Doktor muayenesi yapılmadan, saç ekilecek alan tam olarak saptanmadan ve hangi yöntemle saç ekileceğine karar verilmeden yapılacak fiyatlandırma aldatıcı olacaktır.

Önemli olan sağlıklı bir ortamda, uzman bir  tarafından saç ekiminizin ekonomik bir ücretle gerçekleştirilmesidir.  ile yapacağınız görüşme sonucu bu konuda sağlıklı bir fikir edineceksiniz ancak ilk kriterinizin fiyat olmaması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Çok ucuza yapılacak kötü bir ekimin sonradan düzeltilmesinin çok zor olduğunu hatırlatmak isterim, dolayısıyla ilk kriteriniz mutlaka konunun uzmanı bir tarafından ekimin yapılması olmalıdır. Piyasada hekim bile olmayan kimseler tarafından tamamen ticari amaçla bu işlemlerin yapıldığını unutmayın. Yasal olarak bu işlemi yapmaya yetkileri olmayan bu kimselere asla itibar etmeyin.

yüksek mailiyetli yatırım gerektirmeyen standart giderleri olan emek yoğun bir iştir bunun sonucu olarakta saç ekimi ücretini belirleyen en önemli faktör emeğin bedelidir. Bu emeği harcayan eleman hemşire ise ekim ucuzlamakta doktor ise daha pahalı olmaktadır. Bu noktada bir estetik, plastik cerrahi uzmanının bilgi birikimi ve tecrübesiyle, yardımcı sağlık personelinin tecrübesinin kıyaslanamayacağı aşikardır.

Bugün pekçok merkezde ücretlendirmesinde ekilecek kök başına göre fiyat verilmektedir. Ben bu yöntemin ticari olduğunu ve hastaya yüksek kök sayıları söylenerek hastayı etkileme mantığı üzerine çalışıldığını düşünüyorum. Zira hiçkimse ekilen kökleri saymadığı gibi, hastada işlem oturup bana kaç kök ekildi diyerekten sayım yapamayacaktır. Dolayısıyla ekilecek kök üzerinden fiyat konuşmak tamamen aldatıcıdır.

Bugün artık neredeyse tüm ekim işlemlerinde yöntemini kullanmaktayız. Burada elbette ekim yapılacak alana göre tahmini bir kök sayımız vardır. Ancak kök üzerinden fiyat vermek etik değildir. Amaç kellik alanını hastanın mevcut saçlarının izin verdiği ölçüde maksimum sayıda ekim yaparak kapatmaktır. Dolayısıyla ekim yapılacak alanın büyüklüğüne ve işlemin süresi ile ekipte kullanılacak kişi sayısına göre fiyat değişmektedir. Kesin ücretlendirme görüşme sırasında verilmektedir ve görüşmelerden talep edilmemektedir.