Estetik cerrahi alanı tıp eğitimi alan birçok      hekim adayının büyük bir ilgi duyduğu  konuların başında gelir. Estetik cerrahi,  sağladığı güzellik etkisinin insan yaşamına  kazandırdığı iletişim başarısıyla özellikle  psikoloji, sosyoloji, iletişim bilimleri gibi  bilimler üzerinde de büyük bir öneme sahiptir.
Yapılan arkeolojik kazılardan elde edilen  bulgulara göre milattan önceki dönemlerde  dahi insanlar üzerinde estetik amaçla  yapıldığına inanılan bazı operasyonların  izlerine ve bu işlemler için kullanılan aletlere  rastlanması insanın güzelleşme ya da genelin    zevkine uygun görünme arzusunun çok da yeni  bir kavram olmadığını ortaya koyar. Özellikle  Dünya Savaşları sırasında yapılan  uygulamalarla büyük bir ivme kazanan estetik  plastik ve rekonstrüktif cerrahi bilimi bugün de  sosyolojik ve felsefi açdan tartışmalı tarafları  olan, ancak popülaritesi oldukça artan bir tıp  alanıdır.
Doç. Dr. Serkan yıldırım, insanların yaşamaları  boyunca kendilerini iyi ifade etmelerinin  altında yatan temel “beğenilme” ya da “kabul  görme” arzusunun verdiği güven duygusu  üzerine merakının da etkisiyle estetik cerrahi  alanına ilgi duymaya başlamıştır. Hastaların,  yaşam kalitelerini arttırmak, kendilerini  özgüvenleri daha yüksek bir biçimde ifade  etme gücüne ulaşarak iş, özel ilişkiler, sosyal  çevre ve aile yaşamlarındaki olumlu  değişimlerin verdiği mutluluğu gözlemlemek  üzere uzun bir yolculuğa çıkmış hekimlerden  biridir.

 

1973 yılında Ankara’da doğan Serkan yıldırım, 1990 yılında Adana Fen Lisesini, 1996 yılında da Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı yıl, tüm hekim adayları için büyük bir önemi olan Tıpta Uzmanlık Sınavı, yaygın adıyla TUS Sınavını kazanarak Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi alanında uzmanlaşmaya hak kazandı. Böylece güzel olanın peşinde bir öğrenme serüveni ve yaşama güzellik katma yolculuğu başlamış oldu. Estetik Plastik ve rekonstrüktif cerrahi eğitimi bir cerrah adayına, diğer tıpta uzmanlık alanlarından farklı olarak, içinde sanat, felsefe, iletişim, sosyal bilimler, psikoloji gibi disiplinleri de barındıran çok yönlülük deneyimi sunar. Bu yönüyle uzun ve gerçek bir serüvendir.

Serkan Yıldırım, Ankara Numune Hastanesi 2. Plastik Cerrahi Kliniği’nde başlayan asistanlık eğitimini Şişli Etfal hastanesi plastik Cerrahi Kliniğinde devam ettirerek Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği’nde tamamladı. Böylece 2001 yılında Plastik ve Rekonstüriktif Cerrah olarak hekimlik yaşamının uzmanlık dönemi başlamış oldu. Plastik ve Rekonstüriktif Cerrahi asistanlık eğitimi ve uzmanlık döneminin önemli bir bölümünü özellikle mikrocerrahi ve flep cerrahisi alanında araştırma yaparak ve bu alanda çalışmalarını sürdürerek geçirdi.

 

Serkan yıldırım 2005 yılında Almanya’ya giderek estetik meme cerrahisi ve vücut şekillendirme olarak tanımladığımız karın germe estetiği, liposakşın, kol germe estetiği üzerine çalışmalar yaptı. 2006 yılı ise özellikle burun estetiği ve yüz estetiği alanında önemli bir eğitim fırsatı yakaladığı dönem oldu. ABD’de Case Western Üniversitesi’nde burun estetiği, yüz germe estetiği, boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, çene estetiği alanlarında klinik çalışmalara katıldı.

2007’de Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında Üniversite Doçenti unvan ve yetkisi alan Dr. Serkan Yıldırım, akademik çalışmalara büyük bir önem vermektedir. Akademik çalışmaların bir bilimi geleceğe taşıyan öneminin kendisindeki sorumluluğunu sürekli hisseden Doç. Dr. Serkan Yıldırım, Estetik plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi biliminin geleceğine ışık tutabilmek adına akademik araştırmalarına bugün de büyük bir heyecanla devam etmektedir. Bu amaçla özellikle burun estetiği, meme büyütme estetiği, meme küçültme estetiği, karın germe, göz kapağı ve yüz germe estetiği üzerine yoğun klinik uygulamalar yapmaktadır. Doç. Dr. Serkan Yıldırım ameliyatsız estetik olarak adlandırabileceğimiz, dolgu, botoks, lazer uygulamalarında kişisel yaklaşımıyla farklılık yaratmaktadır.

 Akademik araştırmaların sağlayacağı bilimsel katkı nezdinde Doç. Dr. Serkan Yıldırım’ın bugün uluslararası hakemli dergilerde 60’ın üzerinde yayınlanmış makalesi bulunmaktadır. Bir bilimsel makalenin sağladığı faydaya işaret eden atıflar konusunda da Doç. Dr. Serkan Yıldırım’ın söz konusu makalelerine 2011 yılından bugüne 200’den fazla atıfta bulunulmuş olması önemlidir.