Profil Estetiği

Profil Estetiği: Orantılı Güzellik

 

Yüz estetiği ya da yüzdeki her hangi bir noktaya yapılan estetik uygulama ve ameliyatlarda tüm estetik amaçlar ve sonuçlar göreceli olsa da kesin olan bir şey vardır ki; yüz bir bütün olarak değerlendirilmelidir. İşte tam da bu noktada profil estetiği kavramı gündeme geliyor. Özellikle burun ameliyatlarında çok daha fazla önem kazanan profil estetiği, hem hekimin hem de hastanın bilgi sahibi olması gereken bir konu olarak da dikkat çekiyor.

Profiloplasti yada profil estetiği dediğimiz zaman adından da anlaşılacağı üzere profil görünümünün estetik açıdan iyileştirilmesi ve daha estetik, orantılı bir profil görünümü elde edilmesi amaçlanır. Bütünsel estetik cerrahi uygulamaları içerisinde önemli bir yer tutan profil plasti ya da profil estetiğinde alın, burun, dudak, çene ve boyun yapılarının birbirleriyle uyumunun sağlanması önemlidir.

 

Burun estetiği yaptırdım ancak istediğim sonucu alamadım?

 

Bazen başarılı bir burun estetiği işlemi yapılmış olmasına karşın, hastaların bu ameliyattan istedikleri sonucu alamadıklarından yakındıklarını görürüz. Buradaki temel problem çoğunlukla yüze bütünsel bir yaklaşımın gözden kaçırılması sonucu sadece burun estetiğine odaklanarak hastanın yalnış yönlendirilmesinden kaynaklanır. Oysaki çene ucuna yapılacak bir girişim yada dudak, gıdı bölgesine uygulanacak bir estetik müdahaleyle burun estetiği operasyonundan elde edilecek sonucun mükemmel olması kaçınılmazdır. burada en büyük görev değerlendirmeyi yapan estetik cerrahi uzmanına düşmektedir.

 

Profil estetiği yada profil plasti için hangi yapılar değerlendirilir?

Profil görünümünün iyileştirilmesi ve orantılı bir güzellik elde edilmesi için değerlendirilmesi gereken yapılar şunlardır.

-Alın yüksekliği ve saç çizgisi

-Alın burun ilişkisi

-Burun dudak ilişkisi

-Üst dudak alt dudak ilişkisi

-Üst çene alt çene oranı

-Çene ucunun pozisyonu

-Gıdı bölgesi

-Boyun-çene açısı

Profil estetiği için yapılacak işlemler nelerdir?

Profil estetiği için yukarıda bahsettiğimiz tüm yapılar değerlendirildikten sonra, ihtiyaca göre yapılan planlamaya uygun olarak. Burun estetiği, dudak estetiği, çene ucu estetiği, gıdı estetiği, boyun estetiği uygulamalarından bir yada birkaçı kombine olarak veya ayrı operasyonlar olarak gerçekleştirilebilir.

Profil estetiği mutlaka cerrahi yöntemler ile yapılmak zorunda mıdır?

Ameliyatsız estetik uygulamaları ile profil estetiği ne yönelik düzeltmeler yapılabilir. Elbette bu işlemlerin sonucu 12-18 ay süren geçici sonuçlardır. Ancak bazen hastaların ameliyat çekinceleri veya olası bir ameliyat öncesinde elde edilecek sonucu görmek istemelerinden dolayı geçici dolgu estetiği ile bu işlemler gerçekleştirilebilir.

Dolgu estetiği ile profilplasti için neler yapılabilir?

Burun alın ilişkisinde düzeltmeler, dolguyla burun estetiği, dudak dolgunlaştırma ve dolguyla dudak estetiği, dolguyla çene ucu estetiği işlemleri yapılabilir.

Profilplasti için boyun bölgesinde yapılacak estetik operasyonlar nelerdir?

Boyun bölgesinde özelllikle gıdı estetiği ile uygun hastada gıdı bölgesine yapılacak liposakşın yada lazer lipoliz ile çok iyi bir boyun görünümü elde edilmektedir. Daha ileri yaş daki hasta grubunda ise, boyundaki bantların ve boyun çene açısının ortaya çıkarılması için boyun germe estetiği yapılmaktadır.

Profilplasti için yapılan çene estetiği işlemleri nelerdir?

İhtiyaca ve yapılan değerlendirmelere uygun olarak çene estetiği ile çene ucunun büyütülmesi yada küçültülmesi, öne veya geriye alınması işlemleri yapılır. Çene ucu estetiği ile çene ucunun ileri alınması yada büyütülmesi için silikon yada medpor implantlar, kemik greftleri, yağ enjeksiyonları yada çene ucu kemiğinin öne kaydırılması yapılan uygulamalar arsındadır. Çene ucunu küçültmek yada geri almak için ise çene ucu törpüsü yada bir kemik segmentini çıkarmak gibi işlemler uygulanır.

Profil estetiği için dudak estetiğine yönelik yapılan işlemler nelerdir?

Dudak mesafesinin kısaltılması, üst dudak ve/veya alt dudağa yağ enjeksiyonu, dudak mukaozası ilerletme veya dolguyla dudak büyütme işlemleri yapılan analizlere uygun olarak planlanmaktadır.

Alın bölgesinde profil estetiği için neler yapılabilir?

Kaş dış kenarı pozisyonunun değiştirilmesi, alın burun açısının düzeltilmesi, alın geride ise kemik tozu yada yağ enjeksiyonları ile alın çıkıntısının kuvvetlendirilmesi, alın kemiği çıkıntılı ise alın törpüsü gibi estetik cerrahi girişimleri profilplasti için alın bölgesinde uyguladığımız prosedürler arasındadır.

Profil estetiği uygulaması genel anestezi altında yapılmak zorundamıdır?

Profilplasti yapılacak uygulamalara ve hastanın tercihine bağlı olarak genel anestezi veya lokal anestezi altında yapılabilir.

Profil estetiği sonrasında toparlanma zamanı nedir?

Yapılacak işleme göre değişkenlik gösterir. Dolgu estetiği uygulamalarında 15-20 dk’lık bir süreç sonrası normal hayata devam edilirken, cerrahi işlemlerden sonra ise işleme göre 2-3 gün ile 7-10 gün arasında değişen süreler söz konusudur.

Boyun Germe

Boyun Germe

Yaşlanma ile birlikte yüzde baş-boyun bölgesinde meydana gelen değişimlerden göze çarpan önemli bir kısmını, çene altı ve boyun bölgesindeki deformiteler oluşturur.

Bazen yaşlanmadan alakasız bir biçimde, genetik miras ve vücut karakteristiklerine bağlı olarak, güzel bir boyun görünümüne engel olan deformiteler görülebilir.

Bu deformiteleri, kabaca çene altında yağ toplanması, sarkma, çene-boyun arasındaki açının bozulması, boyun derisinde kırışıklıklar oluşması ve çene altından boyun bölgesine uzanan bantlar oluşması şeklinde tanımlayabiliriz.

Boyun germe estetiği ile bu deformiteler nasıl düzeltilmektedir?

Bahsedilen deformiteleri düzeltmek için kullanabileceğimiz pek çok yöntem mevcut. Bu yöntemleri botox enjeksiyonu, iple boyun estetiği, liposakşın, çene altından yapılacak kesi ile boyun germe estetiği, kulak önü ve arkasından yapılacak kesi ile boyun germe estetiği şeklinde sıralayabiliriz.

Problemle ilgili tüm değerlendirmeler dikkatlice yapılmalı ve boyun gıdı estetiğinde kullanılacak yöntem veya yöntemler planlanmalıdır.

Boyun germe estetiğinde yapılan işlemler nelerdir?

Boyun germe estetiğinde deformiteye uygun olarak deri ve derialtı yağ dokusu kırışıklık ve fazlalığı giderilir. Deri altı kas dokusu gerginleştirilerek bantların görünümü ortadan kaldırılır. Eğer varsa kas altı yağ dokusu tıraşlanır. Bu işlem ile aynı zamanda çene-boyun açısı estetik açıdan uygun duruma getirilmiş olur. gerekirse çene altı tükrük bezi ve boyun bölgesi kas dokusundan kısmi doku çıkarımı yapılır.

Boyun germe estetiği için en uygun yöntem hangisidir?

Detaylı bir muayene ve sizin talepleriniz değerlendirildikten sonra, sizin için en uygun prosedüre birlikte karar verilecektir. Bazen bu prosedürlerin birlikte kullanılması da söz konusu olabilmektedir.

Örneğin deri kırışıklığı ve fazlası olmayan ancak boyun bölgesinde bantlardan şikayetçi olan, bir hastada çene altından yapılacak küçük bir kesi ile boyun estetiği yapılması yeterli olacaktır. Diğer taraftan eğer ciddi bir deri fazlalığı mevcutsa kulak arkası kesiyle girilerek boyun germe işlemi tamamlanmalı ve fazla deri çıkarılmalıdır.

Boyun germe estetiği yüz germe ile birlikte mi yapılmalıdır?

Boyun germe estetiği başlı başına ayrı bir prosedür olarak uygulanabileceği gibi, yüz germe işleminin bir parçası şeklinde eş zamanlı olarak da uygulanabilir.

Sadece liposakşın ile boyun gıdı estetiği yapılabilir mi?

Orta yaş grubunda veya yaştan alakasız olarak gıdı bölgesinde cilt altı dokuda yağ birikimi olan ve cilt sarkması ileri derecede olmayan kimselerde, sadece 2mm lik kesilerden yapılacak liposakşın işlemi ile güzel bir boyun görünümü elde edilmesi mümkündür.

Boyun germe estetiği sonrası dönem nasıldır?

Boyun germe estetiği için yapılacak prosedürler hastalar tarafından oldukça kolay tolere edilmektedir. Toparlanma süreci işleme göre değişmekle birlikte olası şişlik ve morluklar 1 hafta içerisinde büyük oranda düzelmektedir.

Ancak yüz bölgesindeki diğer işlemlerde ve yüz germe prosedüründe olduğu gibi, ödemin tam olarak inmesi bazen haftalar ve aylar sürebilmektedYüz estetiği

Yüz Estetiği – Draesthetic

yüz estetiği, yüz germe, mini yüz germe, orta yüz germe, yüze yağ enjeksiyonu, yüz dolgusu, medpor implant, elmacık kemiği estetiği, dudak estetiği, çene ucu estetiği, kepçe kulak estetiği, kalıcı dudak dolgusu, permalip, dudak dolgusu, yüz dolgusu, yanak dolgusu, göz kapağı estetiği, kaş kaldırma, kaş kaldırma estetiği, göz torbası estetiği, göz torbası aldırma, yüz germe ameliyatı nasıl yapılır, orta yüz germe ameliyatı nasıl yapılır, yüz germe ameliyatı sonrası iz kalırmı, kepçe kulak estetiği nasıl yapılır, yüz estetiği fiyatı, yüz estetiği ücreti, kulak estetiği ücreti, çene ucu implantı, çene ucu silikonu, çene ucuna yağ enjeksiyonu, yanaklara yağ enjeksiyonu, kök hücre tedavisi, lazerle yüz estetiği, lazerle yüz gençleştirme, lazerle kırışıklık tedavisi, anti aging, gıdı estetiği, boyun germe estetiği, boyun estetiği, yüz germe ameliyatı

Menu

Şimdi Arayın