Popoya Yağ Dolgusu ile Brezilya Poposu  

Yağ dolgusu, özellikle içerdiği kök hücrelerin sağladığı yenileme kapasitesi ve kişinin kendi vücuduna ait doğal bir dolgu materyali olması nedeniyle estetik cerrahi için günümüzde vazgeçilmez bir silah durumunda. Bu alanda yapılan yoğun araştırmalar nedeniyle uzun bir süre daha bu konu önemini korumaya ve bize yeni imkanlar vermeye devam edecek gibi görünmektedir.

 için bugün artık kullanılmadığı alan yok diyebiliriz, yüz estetiği, bacak estetiği, kol estetiği, çene ucu estetiği, estetiği gibi için de yağ dolgusu ile başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Yağ enjeksiyonuyla kimler için uygundur?

Tabi ki öncelikle hastanın ve popo yapısının yağ dolgusuyla estetiğine uygun olması gerekir. Yani aşırı sarkmış bir poposu olan veya alınacak yağ dokusu sınırlı olmasına rağmen ciddi bir popo büyütme beklentisi olan kimseler bu yağ dolgusuyla popo büyütme operasyonu için uygun değildir. Bu kimselerde doku askılarıyla yapılan popo dikleştirme uygulamaları ve silikonla ameliyatları uygun olacaktır.

Popoya yağ dolgusu ise beklentisi gerçekçi olan ve liposakşın ile alınabilecek yeterli yağ dokusu olan kişiler için uygun bir yöntemdir.

Yağ dolgusuyla popo büyütme nasıl yapılır?

Öncelikle liposakşın yapılacak alanlardan özel kanül ve sistemler aracılığıyla ve travmatize edilmeden alınacak yağ dokusu işlemden geçirilerek enjeksiyona hazır hale getirilir. Ardından popo bölgesine hastanın vücut ölçülerine yapılan planlamaya uygun olarak, yağ dokusu özel kanüllerle çok katmanlı olarak verilir. Çok katmanlı popoya yağ dolgusu hem istenen büyütmeyi sağlamada hemde yağ dokusunun tutma diğer bir deyişle tutunma oranını artırmada en önemli faktörlerden birisidir.

Yağ dolgusuyla popo büyütme sonrası yağ dokusu erir mi?

Yapılan enjeksiyonların kalıcılık oranı %60-70 arasındadır. Bu yağ dokusu artık vücudun ve poponun kendi yağı gibi davranır ve erimez.

Popoya yağ dolgusu işlemi tekrarlanabilir mi?

Dolgu ile elde edilen estetik uygulamalar belirli sıklıklarda tekrarlanırlar. Popoya tekrarlanabilen bir işlemdir.

Yağ dolgusuyla ameliyatında iz kalır mı?

Popoya yağ dolgusu estetiğinde 1-2mm kalınlığında çok ince kanüller kullanıldığı için ve kanüllerin giriş delikleri vücut kıvrımlarına gizlendiğinden neredeyse hiç iz kalmayacaktır.

Yağ dolgusuyla popo büyütme sonrası bir kısıtlama var mıdır?

İşlem lokal veya genel anestezi altında yapılmaktadır. Başka bir estetik operasyon yapılmadığı takdirde genellikle aynı gün hastaneden çıkılır. Uygulama sonrası yaklaşık 7-10 gün kadar popo üstüne mümkün olduğunca baskı gelmemesi önemlidir, bu süreden sonra normal iş ve gündelik yaşama dönülebilr.

Yağ enjeksiyonuyla popo estetiğinde büyütme mümkündür?

Popoya yağ dolgusu için genellikle 200-300cc her bir taraf için yapılır. Toplamda 500-700cc arası yağ dokusu gereklidir. Yağ dokusunun %50-70 kadarı vücutta kaldığından gerektiğinde işlem tekrarklanabilir.

Popoya yağ enjektesinin avantajları nelerdir?

Kişini kendi yağ dokusu vücutla tamamen uyumludur, yabancı bir madde değildir, enfeksiyon ihtimali düşüktür, toparlanma süreci kısadır, liposakşın yapılması gerektiğinden 1 taşla 2 kuş vurulmuş olacak, böylece istemediğiniz yerlerdeki yağ dokusundan kurtulacak, o yağ dokusu daha büyük ve estetk olmasını istediğiniz bölgede kullanılmış olacaktır.