İle Size Ait Göğüslerinize Kavuşun

Göğüs kanseri nedeniyle alınan veya doğumsal anomali nedeniyle gelişmemiş bir memenin yeniden oluşturulması işlemine “meme rekonstrüksiyonu” yani adını veriyoruz. Kadında cinselliğin sembolü olan bir organın kaybedilmesinin yaratacağı psikolojik travmanın göz ardı edilemeyeceği açıktır. Hele ki günümüzde meme kanseri tedavisindeki ilerlemelere bağlı olarak görülen yüksek kür oranları ve uzun hastalıksız yaşam süreleri dikkate alındığında, göğüslerinin yeniden oluşturulabileceğinden habersiz olarak, yaşantısını devam ettiren bayanların sıkıntılarını tahmin etmek hiç de zor olmasa gerek. Bu noktada Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahlar olarak bizlerin, kanser nedeniyle alınmış bir memeyi yeniden oluşturabilecek bilgi ve beceriye sahip olduğumuzu hatırlatmak istiyorum.

Kanser sonrası çok sık yapılan bir işlem midir?

Ülkemizde maalesef halen gerek bilgi eksikliği gerekse yanlış yönlendirmeler sonucunda olması gereken oranlarda kanser sonrası operasyonları yapılamamaktadır. Bu operasyonlarda çok başarılı sonuçlarımız olmasına rağmen, pek çok bayan, sutyen protez kullanmanın ve bir organını kaybetmenin verdiği psikolojik travmayla günlük yaşantılarında defalarca karşı karşıya kalmaktadır.

yaptıran hastalarda ne gibi değişiklikler görülür?

yaptığım hastalarımın içerisinde kullandığı antidepresan tedaviyi sonlandıran kimselerden tutunda, yüksek tansiyon problemi normale dönen ve antihipertansif kullanmayı bıraktığını ifade eden, yaşama çok daha pozitif ve olumlu bakmaya başlayan daha önceden hiç olmadığı kadar sosyal yaşama geri dönen örnekler oldukça fazla. Burada bir noktaya özellikle dikkat çekmek istiyorum, ameliyat sonrası dönemde çeşitli sıkıntılar çekmiş olan hastalarım dahil olmak üzere, “başa dönme şansın olsa bu ameliyatı yeniden olur musun” diye sorduğum hiçbir hastamdan “hayır olmam” yanıtını almadım. Bu sonuç, meme onarımının bir bayan için ne denli önemli olduğunun anlaşılmasına yetecek bir sonuçtur.

Kimlere meme kanser sonrası yapılabilir?

Yaygın hastalığı ve ameliyata engel bir sağlık problemi olmayan her bayana meme rekonstrüksiyonu ameliyatı yapılabilir. Unutulmamalıdır ki meme rekonstrüksiyonu, kişinin yaşam kalitesini artırıcı, öz güvenini pekiştiren bir ameliyattır ve bu sağlık probleminden muzdarip olmuş her kadının bu ameliyattan faydalanmaya hakkı olmalıdır.

Hangi yöntemlerle kanser sonrası yapılmaktadır?

cerrahisinde kullanılabilecek pek çok yöntem mevcuttur. Benim kişisel tercihim genellikle kişinin karın bölgesi veya sırt bölgesinden elde edilecek dokular ile veya sırt bölgesinden elde edilecek dokular ile birlikte protez kullanarak meme onarımı yapmaktan yanadır. Ancak sadece protez kullanarak veya önce doku genişletici sonra protez kullanarak da meme onarımı yapılması mümkündür. Her yöntemin kendine has avantaj ve dezavantajları olması ve bir yöntemin her hastaya uygun olamayacağı dikkate alındığında, kişinin vücut özellikleri, sağlam göğüsün boyutları, cerrahın yöntem tercihi ve hastanın tercihi değerlendirilerek en uygun olan yönteme karar verilmelidir.

Meme kanseri sonrası ne zaman yapılmalıdır ?

Meme kanserinin yaygınlığına ve onkolojik tedavinin planlamasına göre değişmekle, birlikte meme onarımı, meme kanseri ameliyatı ile eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, meme alınmasından birkaç ay sonra veya geç dönem dediğimiz yıllar sonrasında bile yapılabilir. Ameliyat zamanlamasıyla ilgili bu farklı uygulamaların her birinin birtakım avantaj ve dezavantajları olduğu bilinmelidir. Meme kanseri ameliyatı ile birlikte yapılan anında onarımlarda elde edilen estetik sonuçların çok daha başarılı olacağı ise bilinen bir gerçektir. Ancak unutulmamalıdır ki meme kanseri tedavisi ekip işidir ve onarım zamanlaması ile ilgili karar alınırken, genel cerrah, onkolog, plastik cerrah ve hastanın birlikte karar vermesi doğru olacaktır.

Meme rekonstrüksiyonu uygulamaları sonrasında kanser tedavisinin olumsuz etkilenmediği bugün artık çok iyi bilinen bilimsel bir gerçektir. Yapılan pek çok bilimsel çalışmada, meme onarımı yapılan ve yapılmayan hastalar arasında lokal nüks ve hastalıksız yaşam süreleri yönünden anlamlı bir fark olmadığı, dolayısıyla meme onarımının, kanser tedavisi üzerine hiçbir olumsuz etkisinin olmadığı gösterilmiştir.