Kanser Sonrası Meme Onarımı

Meme Onarımı İle Size Ait Göğüslerinize Kavuşun

Göğüs kanseri nedeniyle alınan veya doğumsal anomali nedeniyle gelişmemiş bir memenin yeniden oluşturulması işlemine “meme rekonstrüksiyonu” yani meme onarımı adını veriyoruz. Kadında cinselliğin sembolü olan bir organın kaybedilmesinin yaratacağı psikolojik travmanın göz ardı edilemeyeceği açıktır. Hele ki günümüzde meme kanseri tedavisindeki ilerlemelere bağlı olarak görülen yüksek kür oranları ve uzun hastalıksız yaşam süreleri dikkate alındığında, göğüslerinin yeniden oluşturulabileceğinden habersiz olarak, yaşantısını devam ettiren bayanların sıkıntılarını tahmin etmek hiç de zor olmasa gerek. Bu noktada Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahlar olarak bizlerin, kanser nedeniyle alınmış bir memeyi yeniden oluşturabilecek bilgi ve beceriye sahip olduğumuzu hatırlatmak istiyorum.

Kanser sonrası meme onarımı çok sık yapılan bir işlem midir?

Ülkemizde maalesef halen gerek bilgi eksikliği gerekse yanlış yönlendirmeler sonucunda olması gereken oranlarda kanser sonrası meme onarımı operasyonları yapılamamaktadır. Bu operasyonlarda çok başarılı sonuçlarımız olmasına rağmen, pek çok bayan, sutyen protez kullanmanın ve bir organını kaybetmenin verdiği psikolojik travmayla günlük yaşantılarında defalarca karşı karşıya kalmaktadır.

Meme onarımı yaptıran hastalarda ne gibi değişiklikler görülür?

Meme onarımı yaptığım hastalarımın içerisinde kullandığı antidepresan tedaviyi sonlandıran kimselerden tutunda, yüksek tansiyon problemi normale dönen ve antihipertansif kullanmayı bıraktığını ifade eden, yaşama çok daha pozitif ve olumlu bakmaya başlayan daha önceden hiç olmadığı kadar sosyal yaşama geri dönen örnekler oldukça fazla. Burada bir noktaya özellikle dikkat çekmek istiyorum, ameliyat sonrası dönemde çeşitli sıkıntılar çekmiş olan hastalarım dahil olmak üzere, “başa dönme şansın olsa bu ameliyatı yeniden olur musun” diye sorduğum hiçbir hastamdan “hayır olmam” yanıtını almadım. Bu sonuç, meme onarımının bir bayan için ne denli önemli olduğunun anlaşılmasına yetecek bir sonuçtur.

Kimlere meme kanser sonrası meme onarımı yapılabilir?

Yaygın hastalığı ve ameliyata engel bir sağlık problemi olmayan her bayana meme rekonstrüksiyonu ameliyatı yapılabilir. Unutulmamalıdır ki meme rekonstrüksiyonu, kişinin yaşam kalitesini artırıcı, öz güvenini pekiştiren bir ameliyattır ve bu sağlık probleminden muzdarip olmuş her kadının bu ameliyattan faydalanmaya hakkı olmalıdır.

Hangi yöntemlerle kanser sonrası meme onarımı yapılmaktadır?

Meme onarımı cerrahisinde kullanılabilecek pek çok yöntem mevcuttur. Benim kişisel tercihim genellikle kişinin karın bölgesi veya sırt bölgesinden elde edilecek dokular ile veya sırt bölgesinden elde edilecek dokular ile birlikte protez kullanarak meme onarımı yapmaktan yanadır. Ancak sadece protez kullanarak veya önce doku genişletici sonra protez kullanarak da meme onarımı yapılması mümkündür. Her yöntemin kendine has avantaj ve dezavantajları olması ve bir yöntemin her hastaya uygun olamayacağı dikkate alındığında, kişinin vücut özellikleri, sağlam göğüsün boyutları, cerrahın yöntem tercihi ve hastanın tercihi değerlendirilerek en uygun olan yönteme karar verilmelidir.

Meme kanseri sonrası meme onarımı ne zaman yapılmalıdır ?

Meme kanserinin yaygınlığına ve onkolojik tedavinin planlamasına göre değişmekle, birlikte meme onarımı, meme kanseri ameliyatı ile eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, meme alınmasından birkaç ay sonra veya geç dönem dediğimiz yıllar sonrasında bile yapılabilir. Ameliyat zamanlamasıyla ilgili bu farklı uygulamaların her birinin birtakım avantaj ve dezavantajları olduğu bilinmelidir. Meme kanseri ameliyatı ile birlikte yapılan anında onarımlarda elde edilen estetik sonuçların çok daha başarılı olacağı ise bilinen bir gerçektir. Ancak unutulmamalıdır ki meme kanseri tedavisi ekip işidir ve onarım zamanlaması ile ilgili karar alınırken, genel cerrah, onkolog, plastik cerrah ve hastanın birlikte karar vermesi doğru olacaktır.

Meme rekonstrüksiyonu uygulamaları sonrasında kanser tedavisinin olumsuz etkilenmediği bugün artık çok iyi bilinen bilimsel bir gerçektir. Yapılan pek çok bilimsel çalışmada, meme onarımı yapılan ve yapılmayan hastalar arasında lokal nüks ve hastalıksız yaşam süreleri yönünden anlamlı bir fark olmadığı, dolayısıyla meme onarımının, kanser tedavisi üzerine hiçbir olumsuz etkisinin olmadığı gösterilmiştir.

Meme Küçültme Estetiği

Göğüs Küçültme Ameliyatı: Sağlık ve Estetik Bir Arada

Aşırı kilo, doğum sonrası fiziksel değişimler ya da genetik sebeplerle bazı kadınların göğüsleri bedenlerine yani boy ve kilo oranlarına göre fazla büyük olabilir. İri göğüsler her ne kadar günümüzde çekici bulunuyor olsa da aşırı büyük göğüsler aksine çok hoş karşılanmaz ve sevilmez, elbette bu durum toplumdan topluma değişebilmektedir. Büyük memeler, kadının kendisini toplum içinde kötü hissetmesine, kendi gözetleniyor duygusuna kapılmasına yol açarak, giysilerle ve öne eğik bir duruşla göğüslerini kamufle etmesine neden olabilmektedir. Diğer yandan büyük göğüslerin duruş bozukluğuna ve omurga rahatsızlıklarına neden olmak, toplumda kaygılı-çekingen davranmaya sebep olmak gibi psikolojik ve fiziksel pekçok olumsuz etkileri de vardır. Meme küçültme estetiği ya da göğüs küçültme ameliyatları bu olumsuzlukların giderilmesini sağlayarak kişinin fiziksel ve psikolojik yaşam kalitesini artırır.

Meme küçültme estetiği ameliyatlarında göğüslerdeki fazla yağ dokusu, meme dokusu ve cilt dokusu alınarak, vücudunuz ile uyumlu ve estetik açıdan güzel bir meme şekli ve görünümü elde edilir. Meme küçültme estetiği operasyonunda meme başının yeri olması gereken lokalizasyona taşınırken, meme başı ve çevresinin büyüklüğü de azaltılır.

 Göğüs küçültme ameliyatı ya da meme küçültme ameliyatları nın estetik, sağlık ve sosyo-psikolojik olmak üzere üç temel nedeni vardır  diyebiliriz. Fazla büyük göğüsler kadınların özgürce kıyafet ve iç çamaşır seçimine engel olur, ayrıca hiçde fazla kilosu olmayan bayanların bile sadece göğüslerinden dolayı fazla kilolu, obez, şişman görünüme sahip olduklarıda iyi bilinen bir gerçektir.

Sağlık açısından bakıldığında ise aşırı büyük göğüsler hastanın bel ağrılarıboyun ağrıları, kol ağrıları ve göğüs altlarında pişikler gibi sağlık problemleriyle karşılaşmasına neden olmaktadır.

Toplumsal hayatta ise hasta, kendini kötü hissetmekte, özellikle yaz aylarında mont ya da kalın giysilerle göğüslerini kamufle edemediği için büyük özgüven problemleri yaşayabilmektedir. Göğüs küçültme operasyonları bu pencereden bakıldığında, kişinin kendini kadın olarak daha güzel hissetmesi, daha konforlu bir günlük yaşama kavuşması, özgüveninin artması ve kendini daha sağlıklı hissetmesi gibi pekçok kazanımı beraberinde getirmektedir.

 Meme küçültme estetiği kimlere yapılır?

Meme küçültme estetiği operasyona engel bir sağlık problemi bulunmayan, göğüslerinin gelişimi tamamlanmış ve göğüslerinin büyük ve sarkık olmasından şikâyetçi herkese uygulanabilir. Meme küçültme estetik ameliyatı yaklaşık 2,5–3 saat sürer ve genel anestezi altında gerçekleştirilir, ameliyat sonrası 1 gece hastanede misafirimiz olduktan sonra, ertesi gün gayet formda bir şekilde evinize gidebilirsiniz.

Planlanan bir gebelik varsa meme küçültme estetiği ertelenmeli midir?

Planlanan bir gebelik, meme küçültme estetik ameliyatları için kesin bir engel değildir. Ancak gebeliğe bağlı olarak ve gebelik sonrası emzirme sürecinde, göğüslerin hacminde ciddi değişiklikler olacağını dikkate alındığında, çok yakın bir gebelik planı varsa, göğüs küçültme estetiği nin gebelik sonrası döneme bırakılmasının daha doğru olacağı söylenebilir.

Buna rağmen çok ciddi meme büyüklüklerinde veya her iki meme arasında çok belirgin farklılık olduğu durumlarda veya göğüslerin büyüklüğü nedeniyle ciddi fiziksel veya psikolojik sağlık problemleri yaşanıyorsa, operasyon gebelik sonrası dönem beklemeden gerçekleştirilmelidir. Bu duruma örnek yüzlerce hastamız mevcuttur.

Göğüs küçültme ameliyatı sonrasında bebek emzirebilir miyim?

Meme küçültme estetiği sonrasında emzirmenin bozulması ile ilgili olarak değişik oranlar bildirilmiştir. Kullanılan tekniğe bağlı olarak değişmekle birlikte, çok aşırı büyük olmayan göğüslerde emzirmeye yönelik bir sıkıntı yaşanma ihtimali son oldukça düşüktür. Ayrıca hiçbir operasyon olmasa bile emzirememe ihtimali olduğu unutulmamalıdır. Bu sebeple planlı bir gebelik yok ise, ciddi anlamda sosyal ve sağlık problemi oluşturan büyük göğüslerin meme küçültme estetiği ile normal görünüme kavuşturulması ertelenmemelidir.

Meme küçültme estetiği sonrasında meme başında his kaybı olur mu?

Meme küçültme ameliyatlarında potansiyel olarak böyle bir risk mevcuttur, ancak kullanılan teknik, titiz bir planlama, dokuya saygılı cerrahi manipülasyon ve tecrübe ile bu risk yok denecek kadar azalır. Çok büyük memelerde, kullanılan tekniğe bağlı olarak bu risk artabilir, ancak bir his kaybı oluşursa 6 aylık süre içerisinde bu his kaybı neredeyse tamamen geri dönmektedir.

Meme küçültme ameliyatı sonrasında nasıl bir iz kalır?

Meme küçültme estetik ameliyatları  için göğüslerin büyüklüğü, meme dokusunun karakteristiği, cilt yapısı ve cerrahın yöntem seçimi gibi pek çok faktör ameliyattan sonra kalacak izlerin lokalizasyonunu ve uzunluğunu etkilemektedir.

Yağ dokusundan zengin ve cilt fazlalığı minimal veya hiç olmayan memelerde sadece liposuction (yağ emme) yöntemiyle, 1-2mm’lik izler bırakarak göğüslerin küçültülmesi mümkündür.

Bunun yanı sıra sadece meme başının etrafında iz bırakarak veya meme başı etrafı ile birlikte aşağı meme altı oluğa doğru uzanan incecik belirsiz bir iz bırakılarak da operasyon gerçekleştirilebilmektedir.

Meme küçültme estetiği sonrasında kalacak izlerin bir kalem ucu inceliğinde olacağı ve uygun yara bakımı sayesinde fark edilmesinin çok zor olacağını hatırlatmak isterim. Tabi ki cilt yapısı, yara iyileşme potansiyeli gibi kişisel faktörlerin bu durumu etkilediğini de belirtmek gerekir.

Göğüs küçültme estetiği sonrası izlere lazer yapılır mı?

Elbette yapılır, kliniğimizde meme küçültme estetik operasyonu sonrası izlerin silinmesi ve belirginliğinin azaltılması için ihtiyaç duyduğumuz hastalarımıza lazerle iz silme yöntemini kullanmaktayız.

Göğüslerin şekil ve büyüklüğü kalıcı mıdır?

Göğüs küçültme ameliyatlarından sonra elde edilen formun kalıcılığı kişisel faktörler ve kullanılan yönteme bağlı olarak değişmektedir. Ancak bu sürenin oldukça uzun olduğunu söyleyebiliriz, tabi ki yaşlanma nedeniyle yer çekiminin olumsuz etkilerini göz ardı edemeyeceğimiz bir gerçek, dolayısıyla kilo alıp verme periyodları, hamilelik gibi göğüs dokusunda volüm değişikliğine sebep olacak faktörler ekarte edildiğinde, meme küçültme ameliyatından elde edilen sonuçların bir ömür boyu sizi tatmin edeceğinden kuşkunuz olmasın. Yani meme küçültme estetiği ömürlük bir işlemdir şeklinde rahatlıkla söyleyebiliriz.

Göğüs küçültme estetiği meme kanseri riskini azaltır mı?

Meme küçültme estetiği meme dokusunu küçülterek olası meme kanseri riskini azaltmaktadır, yapılan pek çok bilimsel çalışmada bu durum net bir şekilde gösterilmiştir. Kadınlarda en sık rastlanan kanser türünün meme kanseri olduğu düşünüldüğünde, göğüs küçültme operasyonu konuşulurken son derece önemli bir başka faydasının da meme kanseri riskini azaltmak olduğu kolayca anlaşılacaktır.

göğüs dikleştirme

Menu

Şimdi Arayın

Open chat
Powered by