Profil Estetiği

Profil Estetiği: Orantılı Güzellik

 

Yüz estetiği ya da yüzdeki her hangi bir noktaya yapılan estetik uygulama ve ameliyatlarda tüm estetik amaçlar ve sonuçlar göreceli olsa da kesin olan bir şey vardır ki; yüz bir bütün olarak değerlendirilmelidir. İşte tam da bu noktada profil estetiği kavramı gündeme geliyor. Özellikle burun ameliyatlarında çok daha fazla önem kazanan profil estetiği, hem hekimin hem de hastanın bilgi sahibi olması gereken bir konu olarak da dikkat çekiyor.

Profiloplasti yada profil estetiği dediğimiz zaman adından da anlaşılacağı üzere profil görünümünün estetik açıdan iyileştirilmesi ve daha estetik, orantılı bir profil görünümü elde edilmesi amaçlanır. Bütünsel estetik cerrahi uygulamaları içerisinde önemli bir yer tutan profil plasti ya da profil estetiğinde alın, burun, dudak, çene ve boyun yapılarının birbirleriyle uyumunun sağlanması önemlidir.

 

Burun estetiği yaptırdım ancak istediğim sonucu alamadım?

 

Bazen başarılı bir burun estetiği işlemi yapılmış olmasına karşın, hastaların bu ameliyattan istedikleri sonucu alamadıklarından yakındıklarını görürüz. Buradaki temel problem çoğunlukla yüze bütünsel bir yaklaşımın gözden kaçırılması sonucu sadece burun estetiğine odaklanarak hastanın yalnış yönlendirilmesinden kaynaklanır. Oysaki çene ucuna yapılacak bir girişim yada dudak, gıdı bölgesine uygulanacak bir estetik müdahaleyle burun estetiği operasyonundan elde edilecek sonucun mükemmel olması kaçınılmazdır. burada en büyük görev değerlendirmeyi yapan estetik cerrahi uzmanına düşmektedir.

 

Profil estetiği yada profil plasti için hangi yapılar değerlendirilir?

Profil görünümünün iyileştirilmesi ve orantılı bir güzellik elde edilmesi için değerlendirilmesi gereken yapılar şunlardır.

-Alın yüksekliği ve saç çizgisi

-Alın burun ilişkisi

-Burun dudak ilişkisi

-Üst dudak alt dudak ilişkisi

-Üst çene alt çene oranı

-Çene ucunun pozisyonu

-Gıdı bölgesi

-Boyun-çene açısı

Profil estetiği için yapılacak işlemler nelerdir?

Profil estetiği için yukarıda bahsettiğimiz tüm yapılar değerlendirildikten sonra, ihtiyaca göre yapılan planlamaya uygun olarak. Burun estetiği, dudak estetiği, çene ucu estetiği, gıdı estetiği, boyun estetiği uygulamalarından bir yada birkaçı kombine olarak veya ayrı operasyonlar olarak gerçekleştirilebilir.

Profil estetiği mutlaka cerrahi yöntemler ile yapılmak zorunda mıdır?

Ameliyatsız estetik uygulamaları ile profil estetiği ne yönelik düzeltmeler yapılabilir. Elbette bu işlemlerin sonucu 12-18 ay süren geçici sonuçlardır. Ancak bazen hastaların ameliyat çekinceleri veya olası bir ameliyat öncesinde elde edilecek sonucu görmek istemelerinden dolayı geçici dolgu estetiği ile bu işlemler gerçekleştirilebilir.

Dolgu estetiği ile profilplasti için neler yapılabilir?

Burun alın ilişkisinde düzeltmeler, dolguyla burun estetiği, dudak dolgunlaştırma ve dolguyla dudak estetiği, dolguyla çene ucu estetiği işlemleri yapılabilir.

Profilplasti için boyun bölgesinde yapılacak estetik operasyonlar nelerdir?

Boyun bölgesinde özelllikle gıdı estetiği ile uygun hastada gıdı bölgesine yapılacak liposakşın yada lazer lipoliz ile çok iyi bir boyun görünümü elde edilmektedir. Daha ileri yaş daki hasta grubunda ise, boyundaki bantların ve boyun çene açısının ortaya çıkarılması için boyun germe estetiği yapılmaktadır.

Profilplasti için yapılan çene estetiği işlemleri nelerdir?

İhtiyaca ve yapılan değerlendirmelere uygun olarak çene estetiği ile çene ucunun büyütülmesi yada küçültülmesi, öne veya geriye alınması işlemleri yapılır. Çene ucu estetiği ile çene ucunun ileri alınması yada büyütülmesi için silikon yada medpor implantlar, kemik greftleri, yağ enjeksiyonları yada çene ucu kemiğinin öne kaydırılması yapılan uygulamalar arsındadır. Çene ucunu küçültmek yada geri almak için ise çene ucu törpüsü yada bir kemik segmentini çıkarmak gibi işlemler uygulanır.

Profil estetiği için dudak estetiğine yönelik yapılan işlemler nelerdir?

Dudak mesafesinin kısaltılması, üst dudak ve/veya alt dudağa yağ enjeksiyonu, dudak mukaozası ilerletme veya dolguyla dudak büyütme işlemleri yapılan analizlere uygun olarak planlanmaktadır.

Alın bölgesinde profil estetiği için neler yapılabilir?

Kaş dış kenarı pozisyonunun değiştirilmesi, alın burun açısının düzeltilmesi, alın geride ise kemik tozu yada yağ enjeksiyonları ile alın çıkıntısının kuvvetlendirilmesi, alın kemiği çıkıntılı ise alın törpüsü gibi estetik cerrahi girişimleri profilplasti için alın bölgesinde uyguladığımız prosedürler arasındadır.

Profil estetiği uygulaması genel anestezi altında yapılmak zorundamıdır?

Profilplasti yapılacak uygulamalara ve hastanın tercihine bağlı olarak genel anestezi veya lokal anestezi altında yapılabilir.

Profil estetiği sonrasında toparlanma zamanı nedir?

Yapılacak işleme göre değişkenlik gösterir. Dolgu estetiği uygulamalarında 15-20 dk’lık bir süreç sonrası normal hayata devam edilirken, cerrahi işlemlerden sonra ise işleme göre 2-3 gün ile 7-10 gün arasında değişen süreler söz konusudur.

Çene Ucu Dolgusu

Çene Ucu Dolgusu ile Çene Estetiği

Günümüzde estetik cerrahinin en sık uygulamalarından bir tanesi şüphesiz dolgu uygulamaları. Yüz dolgusu uygulamalarındaki başarılı sonuçlar her geçen gün uygulamalara yenilerinin eklenmesi ve ameliyatsız estetik alanındaki ilerlemeyi de beraberinde getiriyor. Çene ucu dolgusu ve çene köşesi dolgusu ile yüzün estetik anlamda
çok daha etkileyici kılınması ve orantılı güzellik sağlanması mümkün. Yüz güzelliği dendiğinde yüzdeki tüm estetik ünitelerin birbiriyle uyumlu olması şart, dolayısıyla iyi bir analiz sonrasında, küçük ama etkili dokunuşlar sayesinde yüzünüzde çok daha etkileyici bir güzellik sağlanabilir. İşte bu noktada en büyük yardımcılarımızdan biri dolgular. Şimdi beraberce çene dolgusunun detaylarını inceleyelim.

Çene ucu dolgusu yada çene dolgusunda hangi malzeme kullanılır ?

Burun dolgusu, yanak dolgusu, elmacık dolgusu gibi tüm diğer yüz dolgusu işlemlerinde olduğu üzere, çene ucu için kullandığımız malzeme hyaluronik asit türevleridir. Hyaluronik asit tüm dünyada en sık kullanılan ve en güvenli olan estetik dolgu materyalidir. Vücutta herhangibir allerjik reaksiyona sebep olma ihtimalinin neredeyse olmaması, komplikasyon ve yan etki risklerinin yok denecek kadar düşük olması bu ürünün başarıyla kullanılmasındaki ana faktörlerdir.

Çene ucu dolgusu için hangi marka dolguyu tercih ediyorsunuz

Kliniğimde tüm dolgu işlemlerinde Allergan Juvederm markası kullanılmaktadır. FDA onaylı olan bu marka dünyadaki en kaliteli ve güvenilir dolgu markasıdır. Çene ucu dolgusu için yaklaşık 18-24 ay kalıcılığı olan Juvederm Voluma tercih etmekteyim.

Çene ucu dolgusu eridikten sonra çenede her hangi bir problem yaratır mı?

Hyaluronik asit türevleri vücut tarafından tamamen eritilme özelliğine sahiptir, dolayısıyla ürünün ömrü dolduğunda, vücut tarafından eritilerek tamamen vücuttan uzaklaştırılır.

Çene ucu dolgusundan sonra kalıcı çene ucu estetiği yapılır mı?

Kliniğimde çene ucu estetiği için başvuran pek çok hastam, öncelikle bir çene ucu dolgusu uygulaması ile ameliyatın olası sonuçları hakkında bir fikir sahibi olmayı tercih etmektedirler. Dolgunun kalıcılık süresi tamamlandıktan sonra bu hastaların yaklaşık %50 si ameliyat yerine tekrarlayan dolgu uygulamaları ile devam ederken, kalan %50 lik kesim sonuçtan dolgu ile elde edilen sonucu kalıcı hale getirmek için ameliyatla çene ucu estetiği yaptırmaya karar vermektedirler.

Çene ucu dolgusu ağrılı mıdır ve işlem ne kadar sürmektedir?

Çene ucu dolgusu muayenehane koşullarında yapılan, son derece ağrısız ve konforlu bir işlemdir. Gerektiğinde özel ağrı kesici kremler ve soğutucu anestezi uygulamaları yapılır. İşlem yaklaşık 10dk. kadar sürer ve işlem sonrasında hiçbir kısıtlama olmaksızın normal hayatınıza devam edersiniz.

Yüz dolgusu ile çene bölgesinde yapılabilen estetik uygulamalar nelerdir?

Çene ucu büyütme, çene ucu uzatma, çene ucu formu değiştirme, çene köşesi belirginleştirme, çene hatlarını belirginleştirme, çene asimetrilerinin hafifletilmesi yada düzeltilmesi gibi pek çok estetik işlem dolgu uygulamaları ile gerçekleştirilebilir. Böylelikle ameliyatsız bir şekilde, orantılı bir yüz görünümü sağlamak ve çok daha çekici görünmek mümkün olmaktadır.

Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi – Çene Kırığı – Çene Tümörü

Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi – Çene Kırığı – Çene Tümörü

Plastik Cerrahinin önemli uğraş alanlarından bir tanesi olan “Çene Cerrahisi” alt ve üst çenelerin, her türlü kistleri, tümörleri, travmalara bağlı olarak gelişen kırıkları, gömülü dişlerin alınması gibi patolojiler

ile ilgilenmektedir. Sıklıkla tekrarlayan travmalara veya dişlerin dizilimindeki bozukluklara bağlı olarak gelişen ağrılı ve kişinin günlük yaşam konforunu oldukça düşüren çene eklemi rahatsızlıkları da yine ilgilendiğimiz hastalık grubu içerisinde yer alır.

Bu alandaki diğer önemli bir bölüm ise “Ortognatik Cerrahi”dir. Alt ve üst çenenin kapanma bozukluklarına sebep olan iskelet problemleri düzeltilerek, fonksiyon ve görünüm ideal duruma getirilir.

 

 

 

Çene cerrahisi adı altında gerçekleştirdiğimiz ameliyatları kabaca aşağıda özetlenmiştir:

-tüm çene kistleri

-gömülü dişler

-alt ve üst çenenin tümörleri

-alt ve üst çenenin kırıkları

-alt ve üst çenenin şekil bozuklukları

-çene kapanma problemleri

-çene eklemi rahatsızlıkları

Çene kırığı tedavisi ni kim yapmalıdır?

Çene kırığı tedavisi, diğer çene cerrahisi ameliyatlarında olduğu gibi kesinlikle Plastik Cerrahların uzmanlık alanı içerisindedir. Zaten yeni uygulama ile benimde içerisinde olduğum pek çok Plastik Cerrahi uzmanı Ağız Yüz ve Çe

ne Cerrahisi yan dal uzmanlığı almaya hak kazanmıştır. Çene ve çevre dokuların anatomisine son derece hakim olan, bu bölgenin kırıkları, tümörleri, kistleri, doğumsal bozuklukları konusundaki tüm tedavi yöntemlerine hakim olan bilim dalı Plastik Cerrahidir. Çene ameliyatı yapan bir cerrahın gerektiğinde kemik, kıkırdak doku ile çeneyi yeniden yapılandırması, yeri geldiğinde sinir onarımı yapabilmesi, damar dikebilmesi yani bir Rekonstrüktif Cerrahi nosyonuna sahip olması başarı için kaçınılmazdır.

Çene kırığı tedavisi nasıl yapılır?

Çene kırığı tedavisi, çene kırığı nın yeri, oluş şekli ve kırığın durumuna göre farklılık gösterir. Ancak kabaca 2 temel tedavi yöntemi olduğundan bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi kapalı yöntemle, alt ve üst çenelerin 2-4 hafta süre ile birbirine kenetlenmesi ve bu esnada kırığın iyileşmesi esasına dayanır. Genellikle kapalı, ayrışmamış ve çene kapanışını bozmamış kırıkların bu yöntemle tedavi edilebileceğini söyleyebiliriz. Çene kırığı tedavisindeki diğer yöntem ise kırığın mini plaklarla tedavi edilmesidir. Bu yöntemle kırık hattına bir kesiden ulaşılır, kırık uçları karşılıklı en uygun pozisyonda bir araya getirilir ve bu pozisyonun bozulmaması için titanyumdan yapılmış özel plak ve vidalarla tutturulur.

Çene Estetiği

cene-estetigi

Güzelliğinizi Fark Ettiren Dokunuş: Çene Estetiği

Çene bölgesinin formu ve uzunluğu yüzün estetik görünümü açısından oldukça önemlidir.

Günümüzün güzellik anlayışına uygun olan çene biçimi, profilden bakıldığında alın- burun – dudak ve çene hattında aşırı önde ya da geride olmayan ve cepheden yani frontal bakışta da aşırı uzun, aşırı yuvarlak veya aşırı kısa olmayan bir görünüme sahiptir.

Yüzün diğer kısımları ile orantılı bir çene ve alt yüz görünümü elde edilmesi, bütünsel bir estetik yaklaşım için kaçınılmazdır. Yapılacak ölçümler ile elde edilecek veriler değerlendirildikten sonra varsa bir uyumsuzluk ve bunun nedeni ortaya konacak ve çözüm önerileri size sunulacaktır.

Bazen bu uyumsuzlukları düzeltmek için, ortognatik cerrahi dediğimiz alt çene ve üst çenenin kapanma durumlarını düzelten girişimler gerekirse de, herhangi bir kapanma problemi tespit edilemeyen durumlarda, sadece çene ucuna, çene köşesine veya tüm çene konturuna yapılacak girişimler yeterli olmaktadır.

Çene estetiği başka ameliyatlar ile birlikte yapılır mı?

Çene estetiği, başka ameliyatlar ile birlikte yapılabilir, hatta yapılması gerekir.

Bir örnek verecek olursak, yüz kısımları arasında uyumsuzluk bulunan bir kimsede sadece estetik burun ameliyatı yaparak, estetik açıdan uyumlu ve güzel bir yüz görünümü elde etmek mümkün değildir, hâlbu ki bu durumda burun estetiği ile birlikte yapılacak bir çene estetiği sonucu olumlu yönde fazlasıyla değiştirecektir.

Yada yüze ovalliğini yeniden kazandırmak için yapılan bir yağ enjeksiyonunda çene estetiği ile çok daha güzel bir sonuç sağlanacaktır.

Çene estetiği ile neler yapılabilir?

Çene ucuna yapılacak estetik girişimler ile alt yüz ve çene ucunun uzatılması, kısaltılması, asimetrilerin giderilmesi, çene oluğunun derinleştirilmesi veya sığlaştırılması mümkündür.

Bunun dışında çene estetiği ile çene köşesinin törpülenmesi, yağ enjeksiyonları ve implantlar ile çene hatlarının belirginleştirilmesi mümkündür.

Çene estetiği nasıl yapılır?

Genel anestezi altında ve genellikle ağız içinden yapılan kesiler ile çene ucuna ulaşılır, dolayısıyla görünür bölgelerde herhangi bir iz bırakılmaz.

Çene estetiği için çene ucunun uzatılması veya belirginleştirilmesi için özel implantlar kullanılabileceği gibi, hiçbir implant kullanmaksızın kemiğe yönelik girişimler ile çene ucunun ilerletilmesi, geriye alınması, kısaltılması veya uzatılması mümkündür.

Bazı durumlarda çene altından yapılacak gizli bir kesi ile de çene estetiği gerçekleştirilebilir. Hangi yöntemin kullanılacağına doktorunuz sizinle birlikte karar verecektir.

Çene estetiği sonrası toparlanma süreci nasıldır?

Genyoplasti (çene ucu estetiği) operasyonu, hastalar tarafından oldukça iyi tolere edilmektedir, genelde hastalar tarafından herhangi bir sıkıntı dile getirilmez.

Yüz bölgesinde yapılan tüm işlemlerde olduğu gibi, şişme ve morarma görülebilir, ancak gerekli önerilere uyulması ile şişlikler 5-7 günlük bir sürede gerilemektedir.

 Çene estetiği sonuçları kalıcı mıdır?

İmplant yada kemil dokuya yapılan ilerletme, törpüleme, geriletme işlemlerinin sonuçları kalıcıdır. Bunun dışında dolgu materyalleri ile yapılan çene ucu yada kontur estetikleri dolgu maddesinin erimesiyle geri dönüşlüdür.

Yağ enjeksiyonuyla çene estetiği yapılabilir mi?

İmplant yada kemik dokuya yönelik girişim istemeyen hastalarda yağ enjeksiyonuyla çene ucunun büyütülmesi, uzatılması ve çene hatlarının belirginleştirilmesi mümkündür. Ancak bu yağ dokusunun kalıcılığı %40 ile %70 arasında değişmektedir.

Yüz Estetiği – Draesthetic

yüz estetiği, yüz germe, mini yüz germe, orta yüz germe, yüze yağ enjeksiyonu, yüz dolgusu, medpor implant, elmacık kemiği estetiği, dudak estetiği, çene ucu estetiği, kepçe kulak estetiği, kalıcı dudak dolgusu, permalip, dudak dolgusu, yüz dolgusu, yanak dolgusu, göz kapağı estetiği, kaş kaldırma, kaş kaldırma estetiği, göz torbası estetiği, göz torbası aldırma, yüz germe ameliyatı nasıl yapılır, orta yüz germe ameliyatı nasıl yapılır, yüz germe ameliyatı sonrası iz kalırmı, kepçe kulak estetiği nasıl yapılır, yüz estetiği fiyatı, yüz estetiği ücreti, kulak estetiği ücreti, çene ucu implantı, çene ucu silikonu, çene ucuna yağ enjeksiyonu, yanaklara yağ enjeksiyonu, kök hücre tedavisi, lazerle yüz estetiği, lazerle yüz gençleştirme, lazerle kırışıklık tedavisi, anti aging, gıdı estetiği, boyun germe estetiği, boyun estetiği, yüz germe ameliyatı

Menu

Şimdi Arayın