Kronik Yara

 

Kronik Yara

Kronik yara bakım ve tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirmektedir ancak bu alanda Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahiye olan ihtiyaç kaçınılmazdır, hatta Plastik Cerrah bu ekibin başıdır diyebiliriz. Çünkü nedeni ne olursa olsun “kronik yara”da, uzun süredir kapanmayan bir yara ve buna bağlı olarak oluşan doku eksiği veya kaybı söz konusudur. Daha önceki bölümlerde bahsedildiği üzere, her türlü doku eksiğinin kapatılması ve onarımıda Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahinin görevidir. Söz konusu olan kronik yara olunca pek tabiki, patolojinin tüm boyutları ile incelenmesi, çok titiz bir tedavi planlaması yapılması ve iyileşmeye engel olan tüm faktörlerin ortadan kaldırılması son derece önem kazanmaktadır. Kronik yaranın sebep olduğu işgüç kaybı ve maddi hasarla birlikte yaşanan sosyal ve psikolojik sorunların yanı sıra, bu yaraların uzuv amputasyonuna sebep olması (kesilmesi) veya kansere dönüşmesi gibi önemli sonuçlar göz önüne alındığında konunun önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahların sıklıkla karşılaştığı kronik yara tipleri aşağıda belirtilmiştir.

-Şeker hastalığına bağlı ayak yaraları

-Venöz yetmezliğe (varis) bağlı bacak yaraları

-Derin doku ve kemik enfeksiyonlarına (osteomyelit) bağlı yaralar

Doku Eksiklikleri

Doku Eksiklikleri

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahinin en önemli işlevinin yeniden onarım ve yapılandırma yada kısaca bir çeşit restorasyon cerrahisi olduğundan bahsetmiştik. Bu sebepten dolayıdır ki, travma, enfeksiyon veya tümör cerrahisi sonrasında ortaya çıkan her türlü doku kayıplarının yerine konması ve kayıp öncesi fonksiyon ve görünümün sağlanması Plastik Cerrahların en önemli görevleri arasındadır.

Vücudun herhangi bir kısmındaki deriden, kas tendon dokularına, kemik dokudan sinir-damar dokularına her türlü doku kaybının onarımı Plastik Cerrahlar tarafından yapılmaktadır. Durum böyle olunca diğer tüm cerrahi branşlar ile ekip çalışması yapılmakta, onarımında güçlük çekilen her türlü doku kaybında bizler yardımcı olmaktayız. Yani Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahiyi joker cerrahi bilim dalı olarak nitelemek çokda yanlış olmayacaktır. Neredeyse diğer tüm cerrahi bilim dalları ile alanlarımızın iç içe geçmesinin veya çakışmasının temel nedenlerinden bir tanesi bu durumdur.

Hangi doku eksiklikleri Plastik Cerrahi tarafından tedavi edilmektedir 

-Saçlı deriden ayak tırnağına kadar tüm vücutta tümör çıkarılması, travma yada enfeksiyon sonrası oluşan deri, yumuşak doku, kas, tendon, sinir, damar veya kemik doku kayıplarının onarımı Plastik Cerrahlar tarafından yapılmaktadır.

Aşağıda liste halinde verilen durumlarda mutlaka bir Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanına başvurunuz.

-Yanığa bağlı deri kayıpları

-Travmaya bağlı baş-boyun, gövde ve ekstremite yerleşimli yumuşak doku kayıpları

-Travmaya bağlı tendon, damar, sinir ve kemik kayıpları

-Kronik osteomyelit

-Enfeksiyonlara bağlı deri, yumuşak doku, sinir, tendon, kemik kayıpları

-Diabetik yaralar

-Bası ülserleri ve yaraları

-Venöz yetmezliğe bağlı yaralar

-Tümör cerrahisi sonrası yumuşak doku ve deri kayıpları

-Baş boyun, çene yerleşimli kemik tümörlerinin çıkarılmasına bağlı kemik kayıpları

-Alt ve üst ekstremite tümör cerrahisi sonrası oluşan kemik doku kayıpları

-Geçirilmiş travma veya tümör cerrahisi sonrası oluşan kontur bozuklukları

-Doğumsal patolojilere bağlı doku eksiklikleri veya kontur deformiteleri

Menu

Şimdi Arayın