Penis Büyütme Estetiği

Penis büyütme estetiği : Penis uzatma ve penis kalınlaştırma

Toplumun cinselliğe bakış açısındaki gelişimle birllikte genital estetik cerrahi uygulamarında artış görülmeye başlanmıştır. Penis uzatma ve penis kalınlaştırma operasyonları aslında mikropenis olarak isimlendirilen ve hormonal bir takım patolojilere bağlı olarak gelişen durumlarda endikasyonu olan bir işlemdir. Ancak hastaların tıbbi olarak penis büyütme işlemlerine ihtiyaçları olmamasına rağmen sadece kendi isteklerinden dolayı penis uzatma ve penis kalınlaştırma işlemi yapılabilir.

Penis uzatma yada penis kalınlaştırma estetiği erken boşalmayı önler mi?

Penis büyütme estetiği kesinlikle erken boşalma gibi cinsel problemlerin tedavisi için uygulanacak bir işlem değildir.

Ereksiyon problemleri penis büyütme estetiği ile giderilebilir mi?

Ereksiyon problemleri ya da impotens dediğimiz durum, penis kalınlaştırma ya da penis uzatma cerrahisi ile tedavi edilemez. Bu konuda mutlaka bir psikiyatri ve üroloji ön muayenesi önerilir.

Penis büyütme ameliyatı sex hayatına psikolojik olarak bir katkı sağlar mı?

Cinsel problemi olan kimselerde penis büyütme ameliyatı sayesinde sekonder kazanımlar olabilir. Böylece  yaşadıkları psikolojik problemin çözümüne katkı sağlanabilir. Ancak kesinlikle penis büyütme operasyonları tek başlarına bu problemin çözümü için kullanılamaz.

Penis büyütme ameliyatları kimlere yapılır?

Penis uzatma ya da penis kalınlaştırma ameliyatından beklentisi gerçekçi olan, yaşadığı birtakım cinsel problemlerin çözümünü sadece bu ameliyattan beklemeyen, ruhen ve fiziksel olarak sağlıklı olan bireylere yapılabilir.

Penis uzatma ameliyatında kaç cm civarında bir uzama sağlanabilir?

Penis uzatma ameliyatında maksimum 1,5-2 cm lik bir uzama sağlanabilir. Bu uzama esasen ereksiyon sırasında belirginleşecektir. Klasik penis uzatma operasyonlarında pudental liagaman adı verilen bir bağ kesilmektedir, ancak bu bağın kesilmesi penisin ereksiyonda aşağı bakar duruma gelmesine sebep olacağından, Doç.Dr. Serkan Yıldırım penis uzatma ameliyatlarında bu bağı kesmeden işlem yapmaktadır. Böylece elde edilen uzama daha az olmakta ancak penis uzatmanın dezavantajından kaçınılmaktadır.

Penis kalınlaştırma nasıl yapılır ?

Penis kalınlaştırma ameliyatında kullanılan 2 temel yöntem vardır. Deri altı dermis ve yağ dokusu bütün olarak alınıp penis etrafına sarılabilir veya yağ dokusu kanüller yardımıyla liposakşın yöntemiyle alınır ve özel işlemlerden geçirilerek penis etrafına enjekte edilir. Tüm vücutta olduğu gibi bildiğimiz güvenilir dolgu maddesi bizzat kişinin kendi dokularından elde edilen yağ dokusudur.

Penis kalınlaştırma yönteminde ne kadar kalınlaşma sağlanır?

Penis kalınlaştırma ameliyatı nda 0,5-1,5 cm arasında bir kalınlaştırma sağlanması mümkündür.

Penis kalınlaştırma işleminin dezavantajları varmıdır ?

Deri altı dokusunun bütün olarak alındığı işlemde popo altı yada kasık bölgesinde iz kalacağı için Doç.Dr. Serkan Yıldırım penis kalınlaştırma ameliyatında genellikle kök hücreden zengin yağ enjeksiyonunu tercih etmektedir. İz konusunda çekincesi olmayan hastalarda ise dermis ve yağ dokusunun bütün olarak kullanılması mümkündür.

Penis büyütme estetiği sonrasında iz kalır mı?

Penis kalınlaştırma ameliyatı eğer yağ enjeksiyonu yöntemiyle yapılırsa neredeyse hiç iz kalmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Penis uzatma estetiği nde ise penisin vücutla birleştiği yerde ön ve arka kısımda çizgi şeklinde iz kalacaktır, bu izler zamanla ten rengine döneceği için farkedilmeleri çok zordur.

Penis büyütme ameliyatı sonrası ereksiyon ya da ilişki ne kadar yasaklanır?

Ameliyat sonrası ertesi gün hasta taburcu edilir, peniste şişlik ve morluk olabilir. Penis büyütme ameliyatı sonrasında 4 hafta süreyle ilişki önerilmez. İdrar yapma ile ilgili herhangi kısıtlama yoktur.

Penis başı yani glans penis de büyütülebilir mi?

Penisin uç kısmı eriyen hazır dolgular veya yağ enjeksiyonu ile büyütülebilir. bu bölgeye kullanılacak dolgunun yaklaşık 12-18 ay kalıcılığı vardır. Penis başına yapılan geçici dolgu uygulamasının taktil duyuyu azaltarak erken boşalma tedavisinde başarılı sonuç verdiği bilimsel olarak gösterilmiştir.

Ürogenital Plastik Cerrahi – Penis Kalınlaştırma ve Uzatma

Ürogenital Plastik Cerrahi – Penis Kalınlaştırma ve Uzatma

 

Ürogenital Plastik Cerrahi uygulamaları içerisinde, en sık karşılaştığımız ve tedavisini üstlendiğimiz patoloji halk arasında “peygamber sünneti” olarak bilinen hipospadyas dır. Plastik Cerrahinin temel uygulama alanının flep cerrahisi olması ve hipodyas cerrahisinde tedavinin temelini flep cerrahisinin oluşturması nedeniyle, hipodyas onarımlarında Plastik Cerrahlar oldukça yüksek başarı oranları elde etmektedirler. Bunun yanı sıra hipospadyas cerrahisi görüntü ve fonksiyonun normalleştirildiği bir restorasyon cerrahisidir ki bu konu Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi bilim dalının temel uzmanlık alanıdır.

Hipospadyas tedavisi dışında Plastik Cerrahi tarafından tedavi edilen diğer ürogenital problemler nelerdir 

-Enfeksiyon ve tümörlere bağlı genital doku kayıpları
-Vaginal ageneziler (kadın cinsel organının tam gelişmemesi)
-Erkek cinsel organındaki eğrilikler ve deformiteler
-Erkek cinsel organın kalınlaştırılması ve uzatılması ( penis kalınlaştırma ve uzatma )
-Cinsel organların başka dokulardan yeniden yapılması
-Cinsiyet değiştirme
-Erkek cinsel organının travmatik kopmalarında, mikrocerrahi ile yerine dikilmesi
-Epispadyas
-Vajen daraltma
-Genital estetik cerrahi
-Genital yerleşimli siğil ve diğer cilt tümörleri
-Hipospadyas ( peygamber sünneti )

Penis uzatma işleminde penis kökünden yapılan bir doku ilerletmesi ile penis boyunda 1,5-2cm lik bir uzama sağlanması mümkündür. Bu uzatma işleminin kalıcı olması için doku ilerletilen alana yağ veya dermis dokusundan doku nakli yapılması önemlidir.
Penis kalınlaştırma işlemi ise yağ dokusu enjeksiyonu ile veya doku nakli ile gerçekleştirilen bir işlemdir. Yağ enjeksiyonu ile penis kalınlaştırmanın en büyük avantajı ameliyatın izsiz olmasıdır. Ancak enjekte edilen yağın kalıcılığı konusunda %50 ile %70 oranında değişen bilimsel veriler mevcuttur.

Penis kalınlaştırma ve uzatma yapılırken hasta uyutulur mu?

Penis kalınlaştırma ve uzatma ameliyatı genel anestezi altında yapılan bir işlemdir. Ancak bazen hasta istekleri ve uygunluğu paralelinde işlem belden anestezi verilerek de yapılabilmektedir. işlem 1,5-2 saat kadar sürmektedir.

Penis kalınlaştırma ve uzatma işlemlerinin birlikte yapılması zorunlu mudur?

Penis kalınlaştırma ve uzatma işlemlerinin mutlaka birlikte yapılması gerekmez. Hastanın isteklerine gör sadece kalınlaştırma, sadece uzatma veya uzatma ve kalınlaştırma birlikte yapılabilir.

Penis kalınlaştırma ve uzatma cinsel problemleri çözer mi?

Penis kalınlaştırma ve uzatma ameliyatları erken boşalma veya ereksiyon problemleri gibi cinsel sorunların çözümünü sağlamaz. Bu ameliyatlar bir estetik girişim olarak kabul edilmelidir. Bu operasyonların sonuçları hakkındaki beklentilerin gerçekçi olmasına özen gösterilmelidir.

Penis kalınlaştırma ve penis uzatma ameliyatlarından sonra cinsel aktivite yasak mıdır ?

Penis kalınlaştırma ve penis uzatma estetiği sonrasında 4 hafta süreyle cinsel aktivite yasaklanır.

Hiposapadyas (peygamber sünneti) nedir?

Hipospadyas erkeklerde görülen ve idrar yolunun penisin ucunda sonlanmak yerine daha geride sonlanması ile karakterize bir doğumsal anomalidir. İdrar yolunun geride sonlanmasının yanı sıra, ereksiyonda penisin aşağı doğru eğik olması, sünnet derisinin eksikliği ve penisinin uç kısmının görünümünün değişmesi hipospadyasta düzeltilmesi gereken diğer problemlerdir.

Nasıl bir tedavi yöntemi uygulanmaktadır?

Hipospadyas tedavisi cerrahidir. İdrar kanalının sonlandığı yere ve eşlik eden problemlerin ağırlığına göre kullanılabilecek pek çok alternatif yöntem mevcuttur. Her ne kadar bazen 2 seanslı yöntemler tercih edilebilirse de, temelde amaç tüm deformitelerin tek seansta düzeltilmesidir. Böylece idrar kanalı penisin ucuna taşınır, ereksiyon sırasında eğrilik problemi olmaz ve normal görünümlü bir penis elde edilir.

Hipospadyas operasyonu hangi yaşta yapılmalıdır?

Bu konuda farklı görüşler mevcuttur, ancak çocuğun çişini söyleme alışkanlığını elde etmeye başladığı dönemde yani 1,5-2 yaşlarında bu operasyonun tamamlanmış olmasının uygun olacağını söyleyebiliriz. Eğer bu dönem içinde tedavi mümkün olamadıysa, okul öncesi dönemde tedavinin tamamlanması, yaşanabilecek psikolojik travmanın önlenmesi açısından son derece önemlidir. Yukarıda bahsettiğimiz optimal dönemim dışında geç çocukluk, adolesan veya erişkin yaşlarda her zaman hipospadyas onarımı yapılabilir.

Hipospadyas ameliyatı nasıldır?

Ameliyat genel anestezi altında gerçekleştirilir ve seçilen yönteme göre 1-1,5 saat sürer. Operasyondan sonra hipospadyasın lokalizasyonuna ve yapılan operasyona göre değişmekle birlikte 1-3 günlük hastanede kalış dönemi gerekmektedir. Herhangibir komplikasyon yaşanmadığı takdirde bu dönemden sonra kişi normal yaşantısına döner.

Hipospadyas (peygamber sünneti ) ameliyatının komplikasyonları nelerdir?

Her cerrahi müdahalede olduğu gibi hipospadyas tedavisi sırasında ve sonrasında bazı komplikasyonlar görülebilir. Bunlarla ilgili ayrıntılı bilgi doktorunuz tarafından size verilecektir. Komplikasyonlar içerisinde en sık görülen fistül oluşumunu “yeniden oluşturulan idrar kanalından idrar kaçağı olması” şeklinde tarif edebiliriz.

Fistül oluşumu hipospadyasın derecesi ve kullanılan tekniğe bağlı olarak değişik oranlarda görülebilmektedir. Ancak büyütme kullanılarak yapılan titiz cerrahi uygulama ve bizlerin çok aşina olduğu flep uygulamaları ile fistül oranları oldukça gerilemiştir. Bugün için hipospadyas cerrahisinde başarı oranlarımızın %90’ların üzerinde olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Tüm bunlara rağmen fistül oluşmuş ise uygun yaklaşım ve gerektiğinde cerrahi müdahale ile bu fistüllerin kapatılması mümkündür.

Estetik Cerrahi

estetik cerrahi,estetik cerrahi nedir,en iyi estetik cerrahi merkezi,en iyi estetik cerrah,estetik cerrah,en ünlü estetik cerrah,estetik cerrahi doktoru,estetik cerrahi uzmanı,burun estetiği,estetik cerrahi günahmı,estetik cerrahi harammı,estetik ameliyat,estetik ameliyat zararlımı,meme estetiği,karın estetiği,dudak estetiği,kol estetiği,bacak estetiği,göz kapağı estetiği,kulak estetiği,göğüs estetiği,genital estetik,estetik ameliyat ücretleri,estetik ameliyat kampanyası,ucuz estetik ameliyat,uygun estetik ameliyat,estetik ameliyat fiyatı,estetik ameliyat ücreti,estetik ameliyat ne kadar,yüz estetiği,yüz dolgusu,ücreti,fiyatı,istanbul,anadolu yakası,kadıköy,saç ekimi,saç ekimi doktoru,doktoru,kaş ekimi,saç mezoterapisi,liposakşın,yağ enjeksiyonu,ne kadar,nasıl,nasıl yapılır,nedir,sonrası,ne zman,ne kadar sürer,ameliyatı,estetik ameliyatı,burun,kulak,göz kapağı,karın,meme,göğüs,jinekomasti,sebepleri,tedavisi,dudak,kaş,bacak kol,popo,estetiği,karın çatlakları,göğüs sarkması,meme sarkması,deri çatlakları,sivilce izi,kırışıklık,lazer,fraksiyonel lazer,kılcal,lazerle,yüz gençleştirme,leke,kimyasal peeling,epilasyon,damar,iple,ameliyatsız estetik,taksitle,burun ucu,ben,et beni,aldırma,yaktırma,alımı,alım,tedavisi,fraksiyonel lazerle,fraksiyonel lazer,cilt sıklaştırma,istanbul,

Genital Estetik – Dudak Estetiği – Labiaplasti

Genital Estetik – Dudak Estetiği – Labiaplasti

 

Genital estetik ( iç dudak estetiği, vajinoplasti, dış dudak estetiği ) girişimler sayesinde doğum, yaşlanma ve diğer sebeplerden dolayı fonksiyon ve görünümü kötüleşmiş olan genital bölgenin daha iyi fonksiyon ve görünüme kavuşması amaçlanır.

Bireylerin dış görünümlerinin yanısıra vajina, iç dudak, klitoris gibi cinsel bölge organ ve dokularının güzel görünmesi ve fonksiyonlarının daha iyi olması sağlıklı bir cinsel yaşam ve özgüven açısından son derece önemlidir.

Estetik cerrahlar olarak bizler vücudun tüm alanlarında yapmış olduğumuz güzelleştirme işlemlerini vajina estetiği –vajina daraltma -, labiaplasti – iç dudak estetiği-, dış dudak estetiği operasyonları ile başarılı bir şekilde gerçekleştirerek genital bölgede istenen görünüm ve fonksiyonu sağlamaktayız.

Genital estetik operasyonları içerisinde hangi işlemler yapılmaktadır?

Genital estetik operasyonları içerisinde vajina estetiği, vajina daraltma, iç dudak estetiği, labiaplasti dış dudak estetiği ve klitoris estetiği işlemleri yapılmaktadır.

Vajina daraltma yada vajina estetiği, iç dudak küçültme yada iç dudak estetiği, dış dudak estetiği, klitoris küçültme işlemleri özgüveni yüksek bireyler ve daha sağlıklı cinsel yaşam hedeflenir.

Bir genital estetik uygulaması olan Vajina estetiği,  vajina daraltma operasyonu nasıl gerçekleştirilmektedir ?

Vajina estetiği lokal veya rejyonel anestezi altında gerçekleştirilir ve yaklaşık 1 saat kadar sürer. Operasyon sonrasında bir gece vajinal bölgede tampon bulundurulur.

Vajina estetiği ile vajina mukozası ve vajinal kontraksiyonları sağlayan kas dokusu sıklaştırılır. Vajina daraltma işleminde Doç.Dr. Serkan Yıldırım kendi geliştirdiği tekniği kulanmaktadır.

Böylece vajina estetiği işlemi ile gevşeklik giderilmiş olur ve vajina kaslarının cinsel aktivite sırasında daha sıkı kontraksiyonları sağlanır. Vajina estetiği ile partnerlerin cinsel aktiviteden daha fazla haz alması amaçlanır. Bu işlemde eriyen dikişler kullanılması nedeniyle vajen daraltma operasyonunda dikiş alınmaz.

Vajina daraltma sonrası ne zaman işime ve sosyal yaşantıma dönebilirim ?

Vajinoplasti – vajina estetiği sonra ertesi gün normal günlük aktivitelerinize, işinize ve sosyal yaşantınıza dönebilirsiniz. İşlem sonrası dönemde özellikle ilk bir hafta ıkınma, ağır kaldırma gibi aktivitelerden uzak durulması önemlidir.

Vajina estetiği sonrasında cinsel aktiviteye ne zaman izin verilir?

Vajinoplasti – vajina daraltma sonrası 4 hafta süreyle cinsel aktivite yasaklanır. Dikiş hattı iyileşinceye kadar sigara içimine ara verilmesi veya mümkün oldukça azaltılması işlemin başarısı açısından önemlidir.

Vajina estetiği – vajinoplasti ameliyatının riskleri nelerdir?

Her cerrahi müdahalede olduğu gibi, vajina estetiği – vajina daraltma operasyonunda anestezi ve yönteme ait bazı riskler mevcuttur. Bu konuda daha detaylı bilgi doktorunuz tarafından size verilecektir. Ancak titiz bir planlama ve deneyimli ellerde yapıldığında bu risklerin yok denecek kadar az olduğu unutulmamalıdır.

iç dudak estetiği – iç dudak küçültme – labiaplasti operasyonu nasıl yapılır?

iç dudakların sarkmış ve buruşuk görüntüsü iç dudak küçültme – iç dudak estetiği – labiaplasti operasyonu ile giderilir. İç dudak estetiği lokal anestezi ile ve ofis şartlarında gerçekleştirilen bir işlemdir.

Vajina estetiği – vajina daraltma –vajinaplasti ile birlikte yapılabileceği gibi tek başına bir estetik müdahale olarakda gerçekleştirilebilir. İç dudak estetik müdahalesi lokal anestezi uygulaması sonrasında ağrısız bir işlemdir, yaklaşık 45 dk. kadar sürer ve işlemden sonra normal yaşantınıza devam edersiniz.

Diğer bir genital estetik uygulaması olan iç dudak estetiği – iç dudak küçültme – labiaplasti operasyonu sonrasında nelere dikkat etmek gerekir?

iç dudak estetiği sonrasında 2 hafta süreyle cinsel aktiviteden uzak durulması gerekir. Yine bu dönemde yara iyileşmesi ile ilgili problem yaşanmaması için mümkünse sigara içilmemesi veya azaltılması son derece önemlidir.

iç dudak estetiği (labiaplasti) işleminden sonra şişliklerin inmesi için 3-4 günlük bir süreye ihtiyacınız vardır ancak bu durum normal günlük aktivitelerinize dönmenize engel teşkil etmez.

Dış dudak ve genital bölge estetiği için yapılan diğer işlemler nelerdir?

Dış dudak estetiği için dış dudakların küçültülmesi yada ihtiyaca göre yağ enjeksiyonları ile bu bölgedeki doku kayıplarının giderilmesi mümkündür.

Dış dudak estetiğinde yapılacak işlemlere kişinin ihtiyacına göre karar verilir. Bu işlemler tek başına uygulanabileceği gibi iç dudak estetiği (labiaplasti) ve vajina estetiği (vajen daraltma, vajen sıklaştırma) işlemleri ile birlikte de yapılabilmektedir.

Menu

Şimdi Arayın