iz Estetiği

İz Silme Estetiği

İz Silme Estetiği yada İz Silme Tedavisi

Daha önceden geçirilmiş olan cerrahi işlemler, yaralanmalar yada yanıklar sonucu oluşan iz dokusu pek çok kişi için rahatsız eden estetik bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle yanık izi çoğu zaman tedavisinde çok güçlükler yaşanan ve kişi üzerinde son derece olumsuz psikolojik etkileri olan bir problemdir. Keza çok görünür yere yerleşmiş bir yara izi, kötü alınmış bir yağ bezesi sonrasında kalan dikiş izi ya da kolda yerleşim gösteren bir jilet izi de benzer şekilde kişilerin özel, sosyal yada iş yaşamlarını olumumsuz etkiler. İşte tam da bu noktada yara izi estetiğiyle ilgili olarak estetik cerrahlara çok iş düşer.

Yanık izi tedavisinde hangi yöntemler kullanılabilir?

Yanık izi estetiği için elimizde kullanılabilecek pek çok yöntem mevcut. Hastalarımız sıklıkla hiç iz kalmadan sanki sihirli bir değnek ile dokunulur gibi beklentilere sahip olsalarda, böyle bir imkanın olmadığını eninde sonunda öğreniyorlar. Konu iz estetiği olunca ortalıkta hemen umut tacirlerinin belirmesine de çok şaşırmamak gerekiyor. İz giderici kremler, özel aparatlar, fırçalar, iz silen yağlar, haplar vs sadece para ve zaman kaybına değil çoğu zaman başka sağlık sorunlarına da yol açıyor. Meslek hayatım boyunca sıklıkla bu türden suistimal edilmiş hastalar gördüğümü söyleyebilirim.

Yanık izi tedavisi için doku şişirme olarak isimlendirdiğimiz balon yöntemi, deri yaması, yağ dolgusu enjeksiyonları, kök hücreden zengin doku enjeksiyonları, PRP, peeling, fraksiyonel lazerle yanık izi silme gibi pek çok alternatif yöntem kullanmak mümkündür. Bazen bu yöntemlerin birkaçını birlikte kullanmak gerekebileceği unutulmamalıdır. Her yanık izi farklı olduğu gibi, her hastanın tedaviden beklentiside farklı olmaktadır. Bu nedenle yanık izi estetiği planlamasında hastanın beklentisinin ve izin değerlendirilmesi büyük önem taşır. Beklentinin karşılanamayacağı durumlarda hiç bir şey yapılmaması son derece doğru ve ahlaki bir yaklaşım olacaktır.

Yara izi yada dikiş izi estetiği

Diğer sıkça karşılaştığımız iz estetiği uygulamaları yara izi ya da dikiş izi estetiğidir. Kötü dikilmiş bir yaradaki tren yolu görünümü sıklıkla hastaları rahatsız eder. Bu türden izlerde genellikle estetik bir işlemle dikiş izini ince bir çizgi haline getirecek cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. İz estetiği sonrası belirsiz bir çizgi oluşacağından fark  edilmesi neredeyse imkansız olacaktır. Bazen bu çizgi üzerine yapılacak fraksiyonel lazerle dikiş izi silme uygulamalarıyla izin daha belirsiz hale getirilmesi mümkün olmaktadır. Çukur kalmış yara izleri tedavisi, estetik cerrahi işleme ek olarak yada tek başına yağ dolgusu veya geçici dolgu estetiği uygulamalarıda yapılabilmektedir. Hangi tedavinin uygulanacağına muayene sırasında hastanın beklentisine göre karar verilir.

Jilet izi estetiği

Özellikle gençlik ve ergenlik döneminde kişilerin arkadaş çevrelerinde kendilerini kabul ettirmek amacıyla, sevgilerini ispat etmek için veya başka sebeplerden kollarına jilet izi yaptıklarını görüyoruz. Sonradan kişilerin özel ve iş yaşamlarında çok büyük sorunlara yol açan bu izlerin tedaviside öyle hiçde kolay olmuyor. Bu nedenle öncelikle hedef bu izlerin hiç oluşmamasını sağlamak olmalıdır. Gençler bu yöntemlerle sorunlarını çözemeyeceklerini veya sevgilerini ispat edemeyeceklerini bilmelidir. Ancak bu durum oluştuysa tedavi amacıyla kullanılabilecek farklı estetik cerrahi uygulamaları mevcut. Doku genişletici balon uygulamaları, deri grefti uygulamaları, skar revizyonu ameliyatları, aşamalı doku çıkartma işlemleri yanında, lazerle iz silme, dermabrazyon yöntemleride jilet izi silme estetiğinde kullanılabiliyor. Hangi yöntem ya da yöntemlerin o hasta için uygun olacağına muayene  sırasında karar verilmesi gerekiyor.

İz estetiği işlemleri hastanede mi yapılır?

Lazerle iz estetiği, kimyasal peeling, skar revizyonu, PRP işlemleri muayenehane koşullarında ve lokal anesteziyle yapılmaktadır. Doku genişletici balon, deri grefti, yağ dokusu enjeksiyonu gibi iz estetiği işlemleri ise genel anestezi altında ve hastane koşullarında yapılmaktadır.

Genel olarak iz estetiği sonrası nelere dikkat etmek gerekir?

Güneşten ve UV ışınlarından korunmak her türlü iz estetiği sonrası sonucun iyileştirilmesi açısından çok önemlidir. Silikonlu iz kremlerinin yada silikon blokların kullanımı, yaranın nemli tutulması iz estetiklerinde genel olarak dikkat edilmesi gereken noktalardır.

Yanık ve Yanık İzi Tedavisi

 

Yanık ve Yanık İzi Tedavisi

Eksik olan deri ve diğer dokuların yerine konmasının ötesinde, yara bakımında uzman olan Plastik Cerrahların, yanık bakımında üstlenecekleri görevin önemi açıktır. Diğer yandan yanık yarası iyileştikten sonra, geç dönemde karşılaştığımız, yanığa bağlı deformitelerin düzeltilerek görünüm ve fonksiyonun iyileştirilmesi Plastik Cerrahların önemli uğraşlarından biridir.

Yanık tedavisi bir ekip işidir ve bu ekibin önemli bir parçası Plastik Cerrahi uzmanlarıdır. Sonuç olarak yanık travması nedeniyle, akut tedavisi yapılmış bir hastanın, tedavinin ilerleyen aşamalarında, hasara ve kayba uğramış deri ve diğer dokuların yenilenmesine ihtiyacı olacağı açıktır. İşte bu noktada, tüm vücuttaki doku kayıplarırının onarımını üstlenen Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bilim Dalı devreye girmektedir.

Yanık halen ülkemizdeki önemli sağlık sorunlarından birisidir. Ekonomik gelişmişliğin derecesinin yanı sıra, ülkemizdeki eğitim seviyesi ve koruyucu sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler, bu sorunun çözülmesine engel olan temel faktörler arasındadır.

Yanık olduğunda ilk yapılması gereken nedir?

Yanığın türüne ve etkene göre ilk yardım türü değişir. Ancak genel yanık ilk yardımı çerçevesinde, yanığa sebep olan etkenden uzaklaşılması, yanık yarasının soğuk su dışında herhangibir etkenle temastan kaçınılması, büyük yanıklarda ısı kaybının önlenmesi ve mümkün olan en kısa zamanda bir tedavi kurumuna baş vurulması gerekir.

Plastik cerrahi yanık ve yanık izi tedavisinde hangi yöntemleri kullanır?

İyileşmeyen yanık yaralarında vücudun başka kısımlarından alınan dokular ile yaranın iyileştrilmesi kullanılan en önemli yöntemdir. Yanık izi (deformiteler, çekintiler, yapışıklıklar gibi…..) tedavisinde ise probleme yönelik olarak doku nakilleri, lazer uygulamaları ve expander dediğimiz doku genişleticiler sıklıkla kulanılmaktadır.

Fraksiyonel lazer ve yağ enjeksiyonları ile yanık izi düzeltilebilirmi?

Fraksiyonel lazer uygulamaları ile yanık izinde estetik açıdan kısmi düzelmeler sağlanabilmektedir. Diğer yandan yanık yarasına yapılacak yağ enjeksiyonları ile izin yumuşatılması ve kök hücreler sayesinde estetik olarak daha iyi görünmesi sağlanmış olur.

El, parmak, kol, boyun, bacak, meme bölgesi çekintileri nasıl tedavi edilir?

Doku nakilleri veya doku kaydırma teknikleri ile fonksiyon kaybına neden olan tüm çekintilerin tedavisi mümkündür.

Yanığa bağlı hangi deformiteler Plastik Cerrahi tarafından düzeltilir?

-Yanığa bağlı gelişen kulak-ağız-burun deformitelerinin
-Yanığa bağlı gelişen kaş- bıyık- sakal bölgelerindeki “kıl-saç” eksikleri
-Saçlı derideki yanık izleri
-Göz kapağı çekintilerinin ve deformiteleri
-Yanığa bağlı oluşan göğüs-meme deformiteleri
-Yanık sonrası oluşan kötü görünümlü izler
-Yanık sonrası parmak-el-kol deformiteleri
-Yanık yarasının bakımı
-Yanığa bağlı deri eksiklikleri

Ameliyatsız Estetik

ameliyatsız estetik,yüz gençleştirme,intracell, yüz estetiği, altın iğne, ameliyatsız estetik, ameliyatsız yüz estetiği, anti aging, botoks, botoksla kaş kaldırma, botoksla kırışıklık tedavisi, botox, botoxla kaş kaldırma, boyun kırışıklıkları, burun dolgusu, dermaroller, dolgu, dudak çizgileri, dudak dolgusu, er yag lazer, erbium lazer, fraksiyonel lazer, göz altı morluk, intracell, kaz ayakları tedavisi, kimyasal peeling, kırışıklık tedavisi, lazerle yüz gençleştirme, mezolifting, mezoterapi, prp, prp tedavisi, ulterapy, yanak dolgusu, yanak sarkmaları, yüz gençleştirme, yüz mezoliftingi, yüz dolgusu, hyaluronik asit, somon dna sı, mezolifting, mezolifting ücreti, dolgu ücreti, botoks ücreti, botoks fiyatı, mezolifting fiyatı, prp fiyatı, prp ücreti, prp seans ücreti, prp seans fiyatı, kimyasal peeling ücreti, kimyasal peeling fiyatı, kimyasal peeling ücreti, kimyasal peeling fiyatı,botox, botoks, kırışıklık tedavisi,alın kırışıklıkları, kaş kaldırma, botoksla kaş kaldırma, botoksla kırışıklık tedavisi, botoksla alın germe, botoxla alın germe, botoxla kırışıklık tedavisi, botoxla migren tedavisi, migren tedavisi, botox enjeksiyonu, botoks injeksiyonu, botox injeksiyonu, botoks tedavisi, botoksla kaz ayağı tedavisi, anti aging, anti-aging, botoks fiyat, botox fiyat,çin botoksu,erbium lazer,fraksiyonel erbium lazer,er yag lazer,fraksiyonel er yag lazer,fraxel,fraxel seans ücreti,fraxel ücreti, fraksiyonel lazer, lazerle cilt gençleştirme, fraksiyoel lazerle kırışıklık tedavisi,lazerle kırışıklık tedavisi, kırışıklık tedavisi, fraksiyonel lazerle yüz gençleştirme,ameliyatsız yüz gençleştirme, leke tedavisi, lazerle leke tedavisi, lazerle ben aldırma, et beni teavisi, ben aldırma, et beni aldırma, lazerle ben yaktırma, lazerle ben aldırma,çatlak tedavisi, lazerle çatlak tedavisi, karın çatlakları tedavisi,lazerle karın çatlakları tedavisi,fraksiyonel lazerle çatlak tedavisi,fraksiyonel lazer ücreti,fraksiyonel lazer fiyatı,deri çatlakları tedavisi, lazerle yüz gençleştirme, fraksiyonel lazerle cilt sıklaştırma,lazerle cilt sıklaştırma,göz altı morluk, göz altı morluk tedavisi,fraksiyonel lazerle göz altı morluk tedavisi, lazerle göz altı morluk tedavisi, sivilce izi tedavisi, fraksiyonel lazerle sivilce izi tedavisi,lazerle sivilce izi tedavisi, hipertrofik skar tedavisi,dudak dolgu fiyatları,yüz dolgu fiyatları,yüze dolgu fiyatları,estetik dolgu fiyatları,göz altı dolgusu,dudak dolgunlaştırma yöntemleri,dudak büyütme yöntemleri,dudak kalınlaştırma yöntemleri,estetik dolgu,yüze dolgu,botoks dolgu,dudak silikonu,dudak büyütme yöntemleri,dudak silikon ücretleri,dudak silikon ücreti,dolgu ücretleri,dolgu fiyatları,radiesse dolgu,juvederm dolgu,elmacık kemiği dolgusu,elmacık dolgusu,yüz dolgusu nasıl yapılır,kalıcı dudak dolgusu,kalıcı dudak dolgusu nasıl yapılır,kalıcı dolgu zararlımı, yüz dolgusu zararlımı,yüz dolgusu fiyatları,yüz dolgusu zararları,yanak dolgusu nasıl yapılır,yüz dolgusu istanbul,yanak dolgusu istanbul,dudak dolgusu istanbul,burun dolgusu istanbul,yanak dolgu fiyatları,yanak dolgusu fiyatları,dudak dolgu,dudak dolgunlaştırma,dudak kalınlaştırma,dudak dolgu fiyatları,dudak dolgusu fiyatları,dolgu, dolgu enjeksiyonu, yüze dolgu, yüze dolgu enjeksiyonu, hyaluronik asit, hyaluronik asit enjeksiyonu, yüze hyaluronik asit enjeksiyonu, dudak büyütme, dudağa dolgu, dolgu ile dudak büyütme, dolgu ile elmacık büyütme, dolgu estetiği, yüze dolgu estetiği, elmacık büyütme estetiği, dolgu ile burun estetiği, ameliyatsız yüz estetiği, ameliyatsız yüz gençleştirme, sivilce izi tedavisi, çene ucu büyütme, çene ucu dolgusu, ameliyatsız burun estetiği, dolgu fiyat, yüz dolgusu fiyat, dudak dolgusu fiyatı,yanak dolgusu,dudak dolgusu,burun dolgusu, fraksiyonel lazerle yara izi tedavisi,fraksiyonel lazerle iz tedavisi,lazerle iz tedavisi, yanık izi tedavisi, lazerle yanık izi tedavisi, lazerle cilt soydurma, ameliyatsız cilt genlçleştirme,kimyasal peeling, kimyasal piylink, sivilce tedavisi, sivilce izi tedavisi, anti-aging, anti aging, yüz gençleştirme, akne tedavisi, leke tedavisi, güneş lekesi tedavisi, TCA peeling, meyve asidi piylinkleri, derin peeling, yüzeyel peelink, mavi peeling, peelingle sivilce tedavisi, melasma, melasma tedavisi, kimyasal peelig ücreti,kimyasal peeling fiyat, kimyasal peeling doktoru, piylink fiyat,leke tedavisi,glikolik asit peeling,lazer epilasyon, alexandrite epilasyon, aleksandır lazer epilasyon, anadolu yakası lazer epilasyon, kadıköy lazer epilasyon, göztepe lazer epilasyon, en iyi lazer epilasyon, lazer epilasyon merkezi, IPL, IPL epilasyon, kalıcı epilasyon, alexandr epilasyon, lazer epilasyon merkezi, doktorlu lazer epilasyon, lazer epilasyon zararlımıdır?, lazer epilasyon kimlere yapılır, lazer epilasyon ücretleri,lazer epilasyon seansları,gebelikte lazer epilasyon,epilasyon merkezi,lazer epilasyon merkezi,aleksandrayt lazer epilasyon,alexandrite lazer epilasyon,prp tedavisi, prp uygulaması, prp yöntemi,drakula tedavisi, drakula yöntemi, yüz gençleştirme, ameliyatsız yüz estetiği, prp fiyatı, prp tedavisi fiyatı, anti aging, anti-aging, büyüme faktörleri, plazma tedavisi, kırışıklık tedavisi, leke tedavisi, sivilce izi tedavisi, gençlik aşısı, prp fiyat, prp tedavisi fiyat,mezoterapi, mezolifting, ameliyatsız yüz estetiği, ameliyatsız yüz gençleştirme, ameliyatsız estetik, anti-aging, anti aging, cilt sıklaştırma, kırışıklık tedavisi, yüz toparlama, bölgesel incelme, selülit tedavisi, sellülit tedavisi, mezoterapi doktoru, mezoterapi fiyat,vitamin enjektesi,yüze vitamin enjektesi,jalupro,hyaluronik asit,mezolifting ücreti,mezooterapi fiyatı,mezolifting kaç seans yapılır,mezoterapi kaç seans yapılır,estetik cerrahi, estetik cerrah

Fraksiyonel Lazerle Yüz Gençleştirme

Lazerle Yüz Gençleştirme de kullanılan Er-YAG fraksiyonel lazer nedir?

Er-YAG fraksiyonel lazer 2940nm dalga boyuna sahip bir lazer türüdür. Kromoforu su olan bu dalga boyundaki lazer, içeriğinde su olan dokular tarafından emilir ve içerdiği enerjiyi bu dokulara aktarmak süretiyle etkisini gösterir.

Er-YAG fraksiyonel lazer kullanım alanları nedir?

Er-YAG fraksiyonel lazer in estetik cerrahide temel kullanım alanı cilt gençleştirme, yüz gençleştirme ve kırışıklık tedavisi dir. Lazerle yüz gençleştirme ve kırışıklık tedavisi amacıyla kullanıldığı gibi, göz çevresi, ağız çevresi ve boyun gibi özellikle şikayetçi olunan bölgelerde kırışıklıkları gidermek amacıyla etkin şekilde kullanılır. Özelllikle göz çevresi kırışıklarını giderme yanında göz altı morluk tedavisi uygulamalarında başarılı sonuçlar sağlar.

Fraksiyonel lazer in lazerle yüz gençleştirme de konvansiyonel lazerlere üstünlüğü nedir?

Konvansiyonel lazerlerde görülen uzun iyileşme süreleri ve hiperpigmentasyon (leke oluşumu) gibi problemlerden uzaklaşmak amacıyla fraksiyonel lazer ler geliştirilmiştir. lazerle yüz gençleştirme ve kırışıklık tedavisi için iyileşme süreleri çok kısadır ve hasta için çok daha konforludur. Ayrıca pigmentasyon riskleride yok denecek azdır.

Fraksiyonel lazer uygulamasından sonra iyileşme sürecinde neler gözlenir?

1-3 gün sürecek bir kızarıklık yada hafif pullanma genelde görülen belirtilerdir. Ancak uygulama derinliğine bağlı olarak soyulma daha fazla olabilir ve iyileşme 5-7 güne kadar uzayabilir.

Fotona Er-YAG fraksiyonel lazer in diğer lazerlere üstünlüğü nedir?

Fotona, Er-YAG fraksiyonel lazer de dünya öncüsü bir markadır. Geliştirdiği teknolojiler sayesinde
Fraksiyonel Er-YAG lazer uygulamalarında yüksek klinik etkinlik ve üst düzey hasta güvenliğinin birlikte edinilmesini sağlar. Estetik lazer uygulamaları sırasında hasta güvenliği son derece önemlidir.

Fraksiyonel lazerle yüz gençleştirme kaç seans uygulanmalıdır ?

Ameliyatsız yüz estetiği için yapılan lazerle yüz gençleştirme işlemi genellikle 3-4 haftalık aralıklarla gerçekleştirilen 1-3 seanslık uygulama dan oluşur. Seans aralıkları ve seans sayısı yüzdeki deformitenin ağırlığına ve beklenen sonuca göre değiştirilmektedir.

Er-YAG fraksiyonel lazerle yüz gençleştirme ve kırışıklık tedavisi dışında neler yapılabilir?

Fotonanın geliştirmiş olduğu teknolojik uygulamalar sayesinde kırışıklık gidermenin yanında, derin dokuda sağlanan termal etkiyle kollajen sentezi artar ve sonuçta derinin elastikiyet artışı ve sarkmaların giderilmesi sağlanmış olur, böylece hem derinin kalitesi hemde canlılığı sağlanmışda olacaktır. Kliniğimizde ameliyatsız yüz estetiği ve lazerle yüz gençleştirme de Fotona Er-YAG lazer ile Nd-YAG lazer sisteminin Fotona tarafından geliştirilen kombine uygulaması ile ileri düzey cilt gençleştirme sağlanmaktadır.

Er-YAG fraksiyonel lazer ile akne (sivilce) izi tedavisi yapılabilirmi?

Er-Yag fraksiyonel lazerle sivilce izi tedavisi için sonuçlar son derece başarılıdır. İzlerin derinliğine göre yapılacak tedavi seçimleri sayesinde hertipte ve derinlikte akne izlerinde yüksek hasta memnuniyeti sağlanır. Yine kişinin cilt tipine ve izlerin derinliğine göre bazen birden fazla seans uygulaması gerekebilmektedir.

Er-YAG fraksiyonel lazer ile leke tedavisi yapılabilir mi?

Özellikle güneş lekeleri olmak üzere pek çok inatçı leke tedavisinde Er-YAG lazerler başarıyla kullanılmaktadır.

Karın Çatlaklarının tedavisinde Er-YAG fraksiyonel lazer in etkinliği nedir?

Çatlağın derinliğine ve genişliğine göre değişen etkiler söz konusudur. Özellikle kollajen sentezini etkileyen SMOOTH mod sayesinde, minimal ablatif etkiyle çatlak tedavisinde etkin sonuçlar elde edilmektedir. Bu noktada hastanın detaylı olarak değerlendirilmesi ve beklentilerin iyi belirlenmesi önem taşır. İleri evredeki karın çatlakları için tam olarak çatlağın giderilmesi mümkün olmasa da, özellikle ameliyat istemeyen hastalar için tatmin edici iyileşmeler sağlanmakta ve sıklıkla tercih edilmektedir. Diğer taraftan bir mini abdominoplasti operasyonu sonrası yapılan Er-YAG fraksiyonel lazer uygulamalarımız ile daha ileri sonuçlar sağlanabilmektedir.

Er-YAG fraksiyonel lazer ile yapılabilen diğer tedaviler nelerdir?

Siğil, ben, et beni, fibroma, ksantelazma gibi iyi huylu cilt lezyonlarının tedavisi iz bırakmadan ablatif uygulamalar sayesinde yapılabilmektedir. Hipertrofik skar gibi istenmeyen yara, yanık ve dikiş izlerinin tedavisi de yine Er-YAG fraksiyonel lazer ile mümkün olmaktadır.

Er-YAG fraksiyonel lazer uygulamalarından sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Özellikle cilt gençleştirme, sivilce izlerinin giderilmesi, kırışıklık tedavisi , leke tedavisi gibi geniş yüzey uygulamalarından sonra cildin önerilen nemlendirici ile sık sık nemlendirilmesi, güneşten çok iyi korunmak ve eğer uçuk hikayesi var ise tedaviye bir antiviral eklemek dikkat edilmesi gereken temel noktalardır. Uygulama öncesi ve sonrası gereken tüm bilgilendirmeler doktorunuz tarafından yapılacaktır.

 

 

 

Menu

Şimdi Arayın