iz Estetiği

İz Silme Estetiği

İz Silme Estetiği yada İz Silme Tedavisi

Daha önceden geçirilmiş olan cerrahi işlemler, yaralanmalar yada yanıklar sonucu oluşan iz dokusu pek çok kişi için rahatsız eden estetik bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle yanık izi çoğu zaman tedavisinde çok güçlükler yaşanan ve kişi üzerinde son derece olumsuz psikolojik etkileri olan bir problemdir. Keza çok görünür yere yerleşmiş bir yara izi, kötü alınmış bir yağ bezesi sonrasında kalan dikiş izi ya da kolda yerleşim gösteren bir jilet izi de benzer şekilde kişilerin özel, sosyal yada iş yaşamlarını olumumsuz etkiler. İşte tam da bu noktada yara izi estetiğiyle ilgili olarak estetik cerrahlara çok iş düşer.

Yanık izi tedavisinde hangi yöntemler kullanılabilir?

Yanık izi estetiği için elimizde kullanılabilecek pek çok yöntem mevcut. Hastalarımız sıklıkla hiç iz kalmadan sanki sihirli bir değnek ile dokunulur gibi beklentilere sahip olsalarda, böyle bir imkanın olmadığını eninde sonunda öğreniyorlar. Konu iz estetiği olunca ortalıkta hemen umut tacirlerinin belirmesine de çok şaşırmamak gerekiyor. İz giderici kremler, özel aparatlar, fırçalar, iz silen yağlar, haplar vs sadece para ve zaman kaybına değil çoğu zaman başka sağlık sorunlarına da yol açıyor. Meslek hayatım boyunca sıklıkla bu türden suistimal edilmiş hastalar gördüğümü söyleyebilirim.

Yanık izi tedavisi için doku şişirme olarak isimlendirdiğimiz balon yöntemi, deri yaması, yağ dolgusu enjeksiyonları, kök hücreden zengin doku enjeksiyonları, PRP, peeling, fraksiyonel lazerle yanık izi silme gibi pek çok alternatif yöntem kullanmak mümkündür. Bazen bu yöntemlerin birkaçını birlikte kullanmak gerekebileceği unutulmamalıdır. Her yanık izi farklı olduğu gibi, her hastanın tedaviden beklentiside farklı olmaktadır. Bu nedenle yanık izi estetiği planlamasında hastanın beklentisinin ve izin değerlendirilmesi büyük önem taşır. Beklentinin karşılanamayacağı durumlarda hiç bir şey yapılmaması son derece doğru ve ahlaki bir yaklaşım olacaktır.

Yara izi yada dikiş izi estetiği

Diğer sıkça karşılaştığımız iz estetiği uygulamaları yara izi ya da dikiş izi estetiğidir. Kötü dikilmiş bir yaradaki tren yolu görünümü sıklıkla hastaları rahatsız eder. Bu türden izlerde genellikle estetik bir işlemle dikiş izini ince bir çizgi haline getirecek cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. İz estetiği sonrası belirsiz bir çizgi oluşacağından fark  edilmesi neredeyse imkansız olacaktır. Bazen bu çizgi üzerine yapılacak fraksiyonel lazerle dikiş izi silme uygulamalarıyla izin daha belirsiz hale getirilmesi mümkün olmaktadır. Çukur kalmış yara izleri tedavisi, estetik cerrahi işleme ek olarak yada tek başına yağ dolgusu veya geçici dolgu estetiği uygulamalarıda yapılabilmektedir. Hangi tedavinin uygulanacağına muayene sırasında hastanın beklentisine göre karar verilir.

Jilet izi estetiği

Özellikle gençlik ve ergenlik döneminde kişilerin arkadaş çevrelerinde kendilerini kabul ettirmek amacıyla, sevgilerini ispat etmek için veya başka sebeplerden kollarına jilet izi yaptıklarını görüyoruz. Sonradan kişilerin özel ve iş yaşamlarında çok büyük sorunlara yol açan bu izlerin tedaviside öyle hiçde kolay olmuyor. Bu nedenle öncelikle hedef bu izlerin hiç oluşmamasını sağlamak olmalıdır. Gençler bu yöntemlerle sorunlarını çözemeyeceklerini veya sevgilerini ispat edemeyeceklerini bilmelidir. Ancak bu durum oluştuysa tedavi amacıyla kullanılabilecek farklı estetik cerrahi uygulamaları mevcut. Doku genişletici balon uygulamaları, deri grefti uygulamaları, skar revizyonu ameliyatları, aşamalı doku çıkartma işlemleri yanında, lazerle iz silme, dermabrazyon yöntemleride jilet izi silme estetiğinde kullanılabiliyor. Hangi yöntem ya da yöntemlerin o hasta için uygun olacağına muayene  sırasında karar verilmesi gerekiyor.

İz estetiği işlemleri hastanede mi yapılır?

Lazerle iz estetiği, kimyasal peeling, skar revizyonu, PRP işlemleri muayenehane koşullarında ve lokal anesteziyle yapılmaktadır. Doku genişletici balon, deri grefti, yağ dokusu enjeksiyonu gibi iz estetiği işlemleri ise genel anestezi altında ve hastane koşullarında yapılmaktadır.

Genel olarak iz estetiği sonrası nelere dikkat etmek gerekir?

Güneşten ve UV ışınlarından korunmak her türlü iz estetiği sonrası sonucun iyileştirilmesi açısından çok önemlidir. Silikonlu iz kremlerinin yada silikon blokların kullanımı, yaranın nemli tutulması iz estetiklerinde genel olarak dikkat edilmesi gereken noktalardır.

Yanık ve Yanık İzi Tedavisi

 

Yanık ve Yanık İzi Tedavisi

Eksik olan deri ve diğer dokuların yerine konmasının ötesinde, yara bakımında uzman olan Plastik Cerrahların, yanık bakımında üstlenecekleri görevin önemi açıktır. Diğer yandan yanık yarası iyileştikten sonra, geç dönemde karşılaştığımız, yanığa bağlı deformitelerin düzeltilerek görünüm ve fonksiyonun iyileştirilmesi Plastik Cerrahların önemli uğraşlarından biridir.

Yanık tedavisi bir ekip işidir ve bu ekibin önemli bir parçası Plastik Cerrahi uzmanlarıdır. Sonuç olarak yanık travması nedeniyle, akut tedavisi yapılmış bir hastanın, tedavinin ilerleyen aşamalarında, hasara ve kayba uğramış deri ve diğer dokuların yenilenmesine ihtiyacı olacağı açıktır. İşte bu noktada, tüm vücuttaki doku kayıplarırının onarımını üstlenen Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bilim Dalı devreye girmektedir.

Yanık halen ülkemizdeki önemli sağlık sorunlarından birisidir. Ekonomik gelişmişliğin derecesinin yanı sıra, ülkemizdeki eğitim seviyesi ve koruyucu sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler, bu sorunun çözülmesine engel olan temel faktörler arasındadır.

Yanık olduğunda ilk yapılması gereken nedir?

Yanığın türüne ve etkene göre ilk yardım türü değişir. Ancak genel yanık ilk yardımı çerçevesinde, yanığa sebep olan etkenden uzaklaşılması, yanık yarasının soğuk su dışında herhangibir etkenle temastan kaçınılması, büyük yanıklarda ısı kaybının önlenmesi ve mümkün olan en kısa zamanda bir tedavi kurumuna baş vurulması gerekir.

Plastik cerrahi yanık ve yanık izi tedavisinde hangi yöntemleri kullanır?

İyileşmeyen yanık yaralarında vücudun başka kısımlarından alınan dokular ile yaranın iyileştrilmesi kullanılan en önemli yöntemdir. Yanık izi (deformiteler, çekintiler, yapışıklıklar gibi…..) tedavisinde ise probleme yönelik olarak doku nakilleri, lazer uygulamaları ve expander dediğimiz doku genişleticiler sıklıkla kulanılmaktadır.

Fraksiyonel lazer ve yağ enjeksiyonları ile yanık izi düzeltilebilirmi?

Fraksiyonel lazer uygulamaları ile yanık izinde estetik açıdan kısmi düzelmeler sağlanabilmektedir. Diğer yandan yanık yarasına yapılacak yağ enjeksiyonları ile izin yumuşatılması ve kök hücreler sayesinde estetik olarak daha iyi görünmesi sağlanmış olur.

El, parmak, kol, boyun, bacak, meme bölgesi çekintileri nasıl tedavi edilir?

Doku nakilleri veya doku kaydırma teknikleri ile fonksiyon kaybına neden olan tüm çekintilerin tedavisi mümkündür.

Yanığa bağlı hangi deformiteler Plastik Cerrahi tarafından düzeltilir?

-Yanığa bağlı gelişen kulak-ağız-burun deformitelerinin
-Yanığa bağlı gelişen kaş- bıyık- sakal bölgelerindeki “kıl-saç” eksikleri
-Saçlı derideki yanık izleri
-Göz kapağı çekintilerinin ve deformiteleri
-Yanığa bağlı oluşan göğüs-meme deformiteleri
-Yanık sonrası oluşan kötü görünümlü izler
-Yanık sonrası parmak-el-kol deformiteleri
-Yanık yarasının bakımı
-Yanığa bağlı deri eksiklikleri

Menu

Şimdi Arayın